Zaštita šećerne repe

 

Na području Vojvodine usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena.

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registruje se različit procenat biljaka sa simptomima pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sorte, učestalosti gajenja šećerne repe na istoj parceli i do sada primenjenih agrotehničkih mera.

U proteklih nedelju dana na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 4-7 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom, kao posledica jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati i povoljnih temperatura. Dodatno, za područje Vojvodine se za četvrtak i petak najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

Proizvođačima šećerne repe  se preporučuje da zaštite useve fungicidima. U suprotnom, u uslovima povoljnim za širenje bolesti se može desiti da dođe do gubljenja lisne površine što može izazvati procese retrovegetacije, iscrpljivanje biljaka i gubitke i u prinosu i u sadržaju šećera.

Sa ciljem zaštite lisne mase preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi

 

PREPARAT                                AKTIVNA MATERIJA                                   DOZA
MANKOGAL 80                                MANKOZEB                                          2 KG/HA
FUNGURAN OH, BLAUVIT        BAKAR-HIDROKISD                               2 KG/HA
NORDOX 75 WG                           BAKAR-OKSID                                        1,25 KG/HA
 

 

Sistemični fungicidi

 

PREPARATI                                 AKTIVNA MATERIJA                                    DOZA
AMISTAR EXTRA,
ARCON EXTRA             AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL                  0,6-0,75 L/HA
AMISTAR GOLD
TEATAR PLUS             AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL                     1 L/HA
MERCURY                    AZOKSISTROBIN+EPOKSIKONAZOL                     1 L/HA
PROPULSE 250 SE       FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL                           1-1,2 L/HA
OPERA                           PIRAKLOSTROBIN+EPOKSIKONAZOL              0,75-1 L/HA
UNIFY                           PIRAKLOSTROBIN+ PROTIOKONAZOL             0,75-0,9 L/HA
ZAMIR                          PROHLORAZ+TEBUKONAZOL                             1 L/HA
ANTRE PLUS               TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL                   1,5 L/HA
SEKVENCA PLUS       DIFENOKONAZOL+TIOFANAT-METIL               1,5 L/HA
CERES,
COMBO ULTRA,
 DUETT ULTRA,
EXCORTA PLUS          EPOSKIKONAZOL+TIOFANAT-METIL                0,4-0,6 L/HA
SPHERE,
 CEROX,
VENERE                        TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL              0,25-0,35 L/HA
SANUS        TIOFANAT-METIL+TEBUKONAZOL+CIFLUFENAMID      1,5-2 L/HA

 

Ostavite komentar