Potrebna dokumenta za registraciju objekata za držanje uzgoj i promet životinja

 

Za podsticaje koji se odnose na investicije za proizvodnju ovčjeg i kozjeg mleka, zatim za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa kao i konzumnih kokošijih jaja, objekti moraju biti upisani Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za upis objekata u Registar objekata – farme papkara, svinja, kopitara, živine, divljači i puževa i ostalih životinja za uzgoj su:

 

  1. Zahtev za upis u Registar objekta odnosno za upis u registar odobrenih objekata za držanje, uzgoj i promet životinja se podnosi na Obrascu, propisanom Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja (Obrazac možete preuzeti na sledećoj njeb aresi: www.vet.minpolj.gov.rs/ , ili lično u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Kragujevac).
  2. Ovaj Obrazac/Zahtev se podnosi na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
  3. Originalna uplatnica ili u slučaju elektronskog plaćanja (E-banking), dostaviti izvod sa poslovnog računa stranke. (Uplata od 1610,00 din (u prilogu), izuzev za kokoške nosinje 1610,00 + 4270,00din.)
  4. Izdavanje rešenja – po prijemu pravilno popunjenog zahteva izdaje se Rešenje o upisu objekta u Registar objekata, bez prethodne kontrole od strane veterinarske inspekcije.

Važna napomena: Kontrola objekata od strane veterinarske inspekcije vrši se na osnovu analize rizika, nasumičnim izborom mesta kontrole i po prijavi o postupanju suprotno Zakonu o veterinarstvu, odnosno Zakonu o dobrobiti životinja.

Zahtev za upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata se podnosi na istom obrascu i to čitljivo velikim štampanim slovima, a nepotrebno precrtati.

Izvor: Domaćinska kuća

Ostavite komentar