Zaštita šećerne repe od cerkospore

 

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena i sinteze šećera.

Trenutno se na parcelama pod repom registruje različit nivo prisustva simptoma pegavosti lišća (cerkospore) u zavisnosti od broja i vremena primene dosadašnjih fungicidnih tretmana, od osetljivosti sorte, učestalosti gajenja šećerne repe na istoj parceli ili regionu i drugih faktora.

Padavine koje su realizivane u većini regija gajenja ove industrijske kulture u protekla dva dana stvorile su uslove za nove infekcije pomenutim patogenom. Dodatno, u usevima se registruju jake jutarnje rose i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati koje stvaraju visok rizik od daljeg razvoja patogena i širenja simptoma pegavosti u polju.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća

 

 

U ovom periodu kada dolazi do pada noćnih temperatura, omogućava se sinteza šećera u korenu biljaka te se nikako ne sme dopustiti širenje bolesti i gubitak lisne mase. U suprotnom, može doći do retrovegetacije, iscrpljivanja biljaka i gubitka i u prinosu i u sadržaju šećera.

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća repe, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida

 

Preventivni fungicidi

 

Preparat Aktivna materija Doza
Blauvit, Galoksid ili

 

Copernico HI BIO 25% WG ili

 

Fungohem SC

 

Everest

bakar-hidrokisd 2 kg/ha

 

3-4 kg/ha

 

4 l/ha

 

5 l/ha

Nordox bakar oksid 0,75-1,25 kg/ha
Mankogal 400 ili

 

Mankogal 80

 

 

mankozeb 3,5-4 l/ha

 

2 kg/ha

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Sistemični fungicidi

 

Preparat Aktivna materija Doza
Postulat, Olimp, Pylon protiokonazol 0,6-0,8 l/ha
Revyvit mefentriflukonazol 1,5 l/ha
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC difenokonazol 0,4-0,6 l/ha

 

 

Prilikom primene fungicida treba obratiti pažnju na karencu odabranih preparata i prilagoditi je vremenu vađenja korena.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite