Zaštita šećerne repe od pegavosti lišća

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registruje se širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe.

Od početka jula, u pojedinim regionima zabeleženo je do 40 mm padavina koje su stvorile povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Još uvek se u usevima u jutarnjim časovima može uočiti rosa. Bujna lisna masa biljaka šećerne repe stvara idealan mikroklimat za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita šećerne repe od pegavosti lista

 

 

 

Trenutno se na parcelama pod repom registruje različit nivo prisustva pega u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i do sada sprovedenih mera zaštite.

Padavine koje se najavljuju za petak i subotu za područje Vojvodine mogu doprineti daljem razvoju ovog patogena i širenju simptoma u polju.

Kako bi se zaštitila lisna masa, omogućio dalji razvoj korena šećerne repe i sprečio dalji razvoj pomenutog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

PREVENTIVNI FUNGICIDI

 

Preparat Aktivna materija Doza
Blauvit, Galoksid ili

Copernico HI bio 25% WG ili

Fungohem SC

 

Everest

bakar-hidrokisd 2 kg/ha

 

3-4 kg/ha

 

4 l/ha

 

5 l/ha

Nordox bakar oksid 0,75-1,25 kg/ha
Mankogal 400 ili

 

Mankogal 80

mankozeb 3,5-4 l/ha

 

2 kg/ha

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

SISTEMIČNI FUNGICIDI

 

Preparat Aktivna materija                                        Doza
Postulat, Olimp, Pylon protiokonazol 0,6-0,8 l/ha
Revyvit mefentriflukonazol 1,5 l/ha
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC difenokonazol 0,4-0,6 l/ha
Orius 25 EW, tebukon 250 EW tebukonazol 1 l/ha

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja