Zaštita šećerne repe od pegavosti lista

 

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi od potpunog zatvaranja redova do faze razvoja korena.

Od treće dekade maja, odnosno momenta sklapanja redova šećerne repe, proizvodnju je obeležilo gotovo svakodnevno prisustvo padavina, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i dugotrajna vlaženja lista te su uz realizovane temperature u više navrata ostvareni uslovi za infekciju prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cerscospora beticola).

 

 

ČITAJTE I: Prisustvo glodara u usevima strnih žita

 

 

 

U pomenutom periodu je na automatskim meteorološkim stanicama zabeleženo i do 13 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo simptoma u vidu sitnih, okruglastih pega oivičenih zonom mrke boje i to na najstarijem lišću. Procenat biljaka se kreće od 1-12%, u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i drugih faktora.

U narednih nedelju dana se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama.

Nakon stabilizacije vremenskih uslova, sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom  preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Mankogal 400 sc ili

Mankogal 80

*mankozeb 3,5-4 l/ha

2 kg/ha

Blauvit ili

 

Champ DP ili

 

Copernico hi bio 25% WG ili

 

Funguran OH/Patrol, Galoksid

bakar-hidrokisd 2 kg/ha

 

2,75 kg/ha

 

3-4 kg/ha

 

 

1,75-2 kg/ha

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

* Fungicidi na bazi aktivne materije mankozeb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 09.11.2023 godine

 

Sistemični fungicidi

 

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Duplex pro ili

 

Postulat +

Queen

protiokonazol+azoksistrobin 0,8 l/ha

 

0,6-0,8 l/ha

0,75 l/ha

Unify ili

 

Olimp +

 

Ugo

protiokonazol+piraklostrobin 0,75-0,9 l/ha

 

0,6 l/ha

 

0,6 l/ha

 

 

 

Izvor: Prognozno-izveštajan služba zaštite bilja