Zaštita suncoketa od bolesti i štetočina

 

Usevi suznokreta se u zavisnosti od regiona i rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova do početka butona.

U proizvodnji suncokreta se kod nas svake godine javljaju bolesti koje utiču na smanjenje prinosa poput prouzrokovača mrke pegavosti suncokreta, crne pegavosti stabla suncokreta, sivo – mrke pegavosti sunokreta, bele truleži i drugih.

Najefikasnija mera sa ciljem suzbijanja ovih patogena je plodored od najmanje pet godina. Međutim, u proizvodnji suncokreta kod nas, naročito u regionu Banata, praksa je češća setva ove kulture i nepoštovanje plodoreda.

 

 

ČITAJTE I: PSS Zrenjanin: Izazovi u proizvodnji pšenice

 

 

S obzirom da je infektivni potencijal navedenih patogena prisutan, sa ciljem njihovog suzbijanja mogu se primeniti i hemijske mere zaštite u fazama od butonizacije do cvetanja kada je i poslednji momenat za ulazak mehanizacije u parcele zbog visine biljaka. Najavljeno vreme sa mogućim padavinama za naredni period može stvoriti povoljne uslove za osvarenje infekcija sunokreta navedenim patogenima.

Sa ciljem zaštite od bolesti u usevima suncokreta mogu se primeniti neki od registrovanih preparata:

  • Dekada (amboskalid) 0,4-0,8l/ha ili
  • Piktor (amboskalid+dimoksistrobin) 0,3-0,5l/ha ili
  • Pictor active (amboskalid+piraklostrobin) 0,7-1l/ha ili
  • Azokistar 250 SC (amazoksistrobin) 0,6 l/ha ili
  • Amistar plus (am azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili
  • Prpoulse 250 SE (amfluopiram+protiokonazol)1l/ha ili
  • Retengo (ampiraklostrobin) 0,5-1l/ha ili
  • Ekstrasol F ( Bacillus subtilis ) 2l/ha.

U pojedinim usevima uočeno je i prisustvo crne repine vaši ( Aphis fabae ). Ove štetočine najpre naseljavaju ivične delove parcele i prag štetnosti iznosi 20-30% napadnutih biljaka po ivičnim delovima parcele.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Ukoliko se uoči prisustvo crne repine vaši na nivou praga štetnosti, preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida po obodu parcele kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje:

  • Decis ekspert (deltametrin) 0,075 l/ha ili
  • Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,15-0,2 l/ha.

Izvor: Prognozno izveštajna služba zaštite bilja