Zaštita useva i zasada od šteta koje je načinio grad

 

Na području Srbije, u toku jučerašnjeg dana, pojedini regioni su zahvaćeni velikom količinom padavina i gradom. Posebne gradonosne padavine zadesile su region Sremske Mitrovice (Divoš, Čalma, Laćarak, Manđelos, Morović, Višnjićevo, Bosut), Novog Sada (Čerević, Futog, Begeč) i Kragujevca (Čestin, Balosave, Gruža) gde su registrovane i značajne štete na različitim usevima i zasadima.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita paprike na otvorenom polju i krompira

 

 

Padavine sa gradom mogu prouzrokovati mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite.  Zaštitu bi bilo najbolje sprovesti, ukoliko je moguć ulazak mehanizacije na parcele, u roku od 24 časa od početka gradonosnih padavina.

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja) je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka je primena nekog od preprata:

-Aliette flash, Fortuna, Legat SP (koncentracija – 0,45%)  Fosco (koncentracija 0,3%), aktivna materija fosetl-aluminijum, 

– Funguran OH, aktivna materija bakar-hidroksid, koncentracija 0,05%

KOŠTIČAVO VOĆE (kajsija, trešnja, višnja šljiva) je sada osetljivo na infekcije prouzrokovačem raka rana i bakterioznog izumiranja (Pseudomonas syringe pv. syringe).

Kako bi se zatvorile rane i sprečio prodor patogena, preporuka je primena preparata:

 

-Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48, aktivna materija kaptan, koncentracija 0,3%.

U zasadima kajsija, trešanja i bresaka koji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, preporuka je da se izvrši zaštita od prouzrokovača truleži – monilioze (Monilia spp.) nekim od preparata:

– Switch 62,5 WG, aktivna materija – ciprodinil+fludioksonil, koncentracija 0,08-0,1%, karenca 7 dana (breskva)

– Akord, Lira, Oligosan, aktivan materija – tebukonazol, koncentracija 0,075%- 0,05%, karenca 7 dana (breskva)

– Signum, Luminis, aktivna materija – boskalid+piraklostrobin, koncentracija 0,562-0,75 kg/ha, karenca 7 dana (breskva, kajsija), 14 dana (trešnja)

– Luna sensation, aktivna materija – trifloksistrobin+fluopiram, koncentracija 0,3-0,4 l/ha, karenca 3 dana (trešnja)

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

U zasadima JAGODA povrede nastale od grada predstavljaju put za infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), te se sa ciljem sprečavanja prodora patogena u plodove preporučuje primena preparata:

– Teldor, aktivna materija – fenheksamid, koncentracija 1,5 l/ha, karenca 1 dan

– Luna sensation, aktivna materija – fluopiram+trifloksistrobin, koncentracija 0,8 l/ha, karenca 7 dana

– Switch 62,5 WG, aktivna materija ciprodinil+fludioksonil, koncentracija 0,8-1 kg/ha, karenca  7 dana

S obzirom da je berba jagoda u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

U USEVIMA POVRĆA u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba:

-Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ DP, aktivna materija – bakar, koncentracija po registraciji

-Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45, aktivna materija – mancozeb, koncentracija      2-2,5 kg/ha

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja