Zaštita useva od druge generacije kukuruznog plamenca

 

Započela je aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U usevima kukuruza i paprike se registruje prisustvo jajnih legala ove štetočine na do 20% biljaka.

Od ove štetočine, najugroženiji su usevi semenskog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike. Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da imaju u vidu da se prinosi uvećavaju za oko 5% ukoliko se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje kukuruznog plamenca. Takođe, suzbijanjem ove štetočine smanjuje se i rizik od pojave mikotoksina u zrnu kukuruza jer se sprečavaju oštećenja na klipovima i prodor gljiva prouzrokovača plesni.

 

Larve kukuruznog plamenca su nakon piljenja veoma mobilne, te je preporuka da se na samom početku piljenja larvi, sprovedu hemijske mere zaštite insekticidima koji imaju delovanje i na jaja i na larve.

U pojedinim regionima započelo je piljenje larvi (Novi Sad, Vrbas), a imajući u vidu prognozirane visoke temperature vazduha početak piljenja larvi se u ostalim regionima očekuje za 1 do 3 dana kada se preporučuje primena nekog od insekticida:

Preparat                                       Aktivna materija                 Doza/koncentracija
Coragen 20 SC                             hlorantraniliprol                    0,1-0,15 l/ha1
                                                                                                    0,14-0,2 l/ha2
Ampligo 150 ZC          Hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin      0,2-0,25 l/ha
 

1u usevu kukuruza

2u usevu paprike

23.07. u usevima paprike su preporučene mere zaštite sa ciljem suzbijanja pamukove sovice . Proizvođači koji su ovaj tretman sproveli za dane vikenda, mogu današnju preporuku i primenu insekticida da odlože za 5-7 dana. U protivnom, primena insekticida treba da se sprovede u što kraćem roku kako bi se sprečilo ubušivanje larvi kukuruznog plamenca u klipove/plodove.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar