Zaštita useva paprike i kukuruza šećerca od treće generacije kuruznog plamenca i pamukove sovice

 

Vizuelnim pregledima useva paprike i postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca na do 10% biljaka. Takođe, registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice na do 20% biljaka. Procenat biljaka sa jajima zavisi od faze useva, lokaliteta i do sada primenjenih mera zaštite.

Na osnovu vremenskih uslova u proteklom periodu i prognoziranih temperatura, početak piljenja larvi navedenih štetočina očekuje se za nekoliko dana.

Sa ciljem zaštite useva paprike i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca i pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Jajno leglo kukuruznog plamenca

U usevu kukuruza šećerca:

-Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

-Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (14 dana, MBT 2).

Jaje pamukove sovice

U usevu paprike:

-Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili  

-Avaunt 15 EC; Top gun (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (1 dan, MBT 2) ili

-Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4).

S obzirom da su u usevima uočene i osice iz roda Trichogramma, koje su prirodni neprijatelji navedenih štetočina i čija je aktivnost izražena u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidu na bazi aktivne materije hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Prilikom izbora insekticida obavezno treba voditi računa o karenci  i maksimalno dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije (MBT). U usevima gde je u toku berba primena insekticida se ne preporučuje!

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar