Novi Sad: SEE Energy III – proizvodnja zelene energije, 6. i 7. oktobra

 

“Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase” naziv je Međunarodne investicione konferencije sa poslovnim sastancima – SEE Energy III koja će biti održana 6. i 7. oktobra u Novom Sadu.

Cilj SEE Energy III konferencije je povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Takođe, cilj konferencije je i analiza i predstavljanje dostupnih podsticaja, kreditnih linija i institucionalne pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa, biomase, i njenih ograničavajućih faktora.

U fokusu konferencije su sledeće teme:

  • pregled stanja u sektoru obnovljivih izvora energije (biomase, biogas): nove perspektive korišćenja, razvoj, realizacija i održivost energetskih projekata;

  • inovacije u poslovanju sa biomasom – nove tehnologije i primeri iz prakse;

  • smanjenje troškova u prikupljanju biomase- poljoprivredna logistika

  • čista energija -zaštita životne sredine;

  • daljinsko grejanje obnovljivim izvorima energije

  • privredno okruženje: investicije, zakonski okviri, institucionalna i finansijska podrška;

  • drvna biomasa i njena upotreba

Ovom prilikom učesnici će dobiti pregled zakonskih okvira u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, trendova i budućih pravaca razvoja u sektoru obnovljivih izvora energije.

Konferencija SEE ENERGY – Connect & Supply III je u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu „SERBIO“ u partnerstvu sa  GIZ DKTI i Zadružnim Savezom Vojvodine.

SESIJA prvog dana konferencije posvećena je poljoprivrednoj mehanizaciji i smanjenju troškova u logistici, kao i finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima i osiguranju proizvodnje, useva i plodova.

Konferencija će se održati uz fizičko prisustvo u hotelu Šeraton u Novom Sadu (u skladu sa merama koje će u tom trenutku biti aktuelne), kao i online verzijom, putem ZOOM aplikacije i direktnim prenosom na You Tube kanalu.

Detaljan program konferencije možete pogledati na sledećem LINKU   https://serbio.rs/projekti/itemlist/category/61-see-energy-connect-supply-iii-2021                                                     

Za sve dodatne informacije, registraciju učesnika i organizaciju B2B sastanaka možete pisati na see-energy@serbio.rs  .

J. Bajšanski

Ostavite komentar