Zaštita vinove loze od plamenjače i peplnice

 

Na području Srbije kod ranog sortimenta vinove loze započelo je cvetanje, dok se kod najvećeg broja sorti ulazak u cvetanje očekuje u narednim danima.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita useva i zasada nakon grada

 

 

U proteklih nedelju dana zabeležene su značajne količine padavina. U zoni intenzivnih pljuskova, u pojedinim lokalitetima registrovano je i do 70 mm padavina za svega 24h. Te padavine su uz registrovane temperature u više navrata stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima plamenjače i pepelnice vinove loze.

Simptomi peplnice na vinovoj lozi

Kako se trend višednevnih kišnih padavina nastavlja a koji će izuzetno pogovati daljem razvoju pomenutih patogena i kako se vinova loza nalazi u ključnim fazama sa aspekta zaštite od prouzrokovača pomenutih bolesti, preporučuje se primena fungicida čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele:

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M

 

mankozeb + metalaksil-mfolpet + fosetil-aluminijum

 

2,5 kg/ha

 

 

Mikal flash

+

Luna expirience

 

 

tebukonazol+fluopiram

 

0,3-0,4%

0,04%

Luna max

 

spiroksamin+fluopiram 1 l/ha
 

Dynali 090 DC

difenokonazol+ciflufenamid 0,05-0,065%

U protekla tri dana su u pojedinim regionima zabeležene gradonosne padavine (Čačak, Jagodina, Prokuplje, Zaječar,  Kragujevac, Užice, Šabac, Kruševac, Beograd) koje su izazvale mehaničke povrede na vinovoj lozi čime je otvoren put za infekcije fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Larva cikade S.titanus

Preporuka je pregled zasada i ukoliko postoje povrede izazvane gradom, primena registrovanih preparata na bazi bakra u što kraćem roku.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Pregledom vinograda, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova štetočina je prenosilac fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Sistem Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja će na vreme signalizirati vreme za primenu insekticida.

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja