Zaštita višanja i trešanja posle berbe

 

Berba višnja i trešanja je zavsrena, ali i nakon berbe je potrebno nastaviti zaštitu ovih voćnih vrsta od ekonomski štetnih organizama koji  mogu značajno da ugroze zdravstveno stanje zasada.

U mnogim zasadima se na listovima mogu uočiti simptomi pegavosti lišća višnje i trešnje , usled neadekvatno sprovedenih mera zaštite u sezoni ili nemogućnosti primene fungicida u periodu pred berbu i u toku berbe.

 

ČITAJTE I: U vinogradima treba suzbijati cikade

 

 

Često se dešava da proizvođači posle berbe više ne pristupaju zaštiti zasada te se, ukoliko nastup pada posle berbe i tokom letnjih meseci može uočiti širenje pegavosti, što za posledicu može imati delimičnu ili čak potpunu defolijaciju.

Ova pojava negativno utiče na dugovečnost zasada i diferencijaciju rodnih pupoljaka za narednu vegetaciju.

U svim zasadima gde se uoče simptomi pegavosti, preporučuje se primena fungicida pred padavine koje se najavljuju u narednim danima, a koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje sekudarnih infekcija, i to preparatima na bazi ditianona ili dodina.

U pojedinim zasadima se vizuelnim pregledom registruje prisustvo dve vrste grinja: rđaste grinje i običnog paučinara.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo grinja i potvrde prisustva, a sa ciljem sprečavanja prevremene defolijacije biljaka, primena nekog od registrovanih akaricida na bazi aktivne materije abamektina.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja