Zdravstveno stanje useva pšenice

Usevi pšenice na području Vojvodine se nalaze u fazama od pojave lista zastavičara do početka klasanja.

 

U proizvodnji pšenice tokom cele vegetacije vladali su izuzetno povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača bolesti.

U ovom momentu se na usevima mogu uočiti simptomi žute lisne rđe, lisne rđe, sive pegavosti lista, žuto-mrke pegavosti i pepelnice žita.

 

ČITAJTE I: Zaštita ječma u različitim fazama razvoja

 

 

 

Na proizvodnim površinama pod pšenicom prisutne su dve situacije kada je u pitanju nivo prisustva pomenutih štetnih organizama:

– U usevima gde su do sada sprovedena dva tretmana po preporuci Prognozno-izveštajne službe (link 1, link 2), pšenice su dobrog zdravstvenog stanja i prisustvo simptoma bolesti je na niskom nivou.

-U usevima gde su izostale mere zaštite, ili su one sprovedene dosta kasno, ili je primena fungicida bila neadekvatna (izbor preparata, količina primene), pogotovo kod osetljivog sortimenta, došlo je do povećanja broja biljaka sa simptomima bolesti, prvenstveno žute lisne rđe i na takvim parcelama očekuje se dalji razvoj patogena i značajno smanjenje prinosa usled njihovog štetnog delovanja.

Uskoro nas očekuje ulazak pšenica u fazu cvetanja koja je sa aspekta zaštite veoma važna za zaštitu klasa od prouzrokovača fuzarioze. Imajući u vidu povoljne uslove za razvoj prouzrokovača bolesti i prisustvo infektivnog materijala na parcelama, tretman koji predstoji će biti od značaja ne samo za zaštitu klasa nego i za dalju zaštitu lisne mase od bolesti.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva, utvrđivanje faze razvoja i utvrđivanje prisustva simptoma bolesti.

Sistem PIS-a će na vreme obavestiti proizvođače o predstojećem tretmanu u usevima pšenice.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

 

Usevi pšenice na području centralen i južne Srbije se nalaze u različitim fazama vlatanja do pojave lista zastavičara. Situacija sa patogenima lista u ovim krajevima naše zemlje je povoljnija u odnosu na sever zemlje, i mere zaštite od bolesti na većini regiona preporučivane su u poslednjoj dekadi aprila (link 3).

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja