Zimski tretman voćnjaka

 

Visoke temperature u prvom periodu godine , postaju sve češća pojava kod nas.

Višegodišnji zasadi trenutno su u feno fazi mirovanja.

 

ČITAJTE I: Rigolovanje kao nezaobilazna agrotehnička mera

 

 

Pre kretanja pupoljaka u zasadima voća neophodno je uraditi zimsku rezidbu. To je osnovna i najvažnija mera za uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta.

Nakon rezidbe, a pre kretanja vegetacije neophodno je uraditi zimski tretman u zasadaima voća.

Ovaj tretman možemo označiti kao osnovni i u novijem sistemu zaštite i kao naophodni jer ovim tretmanom u velikoj meri smanjujemo brojnost štetnih insekata, kao što su:

  • kalifornijska štitasta vaš,
  • rđasta grinja koštićavog voća,
  • krvava vaš, kruškina buva,
  • jaja lisnih vaši i crvene voćne grinje.

Ali i prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su:

  • čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis),
  • kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans),
  • šupljikavost lista, kao i razne vrste bakterija kao što su: Erwinia, Pseudomonas i Xantomonas.

Tretmani kod koštičavog voća, maline i kupine treba izvesti nešto ranije nego kod jabučastog, jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Da bi imali kvalitetan plod u berbi moramo već sada početi ozbiljnu zaštitu, jer tržište ne prihvata oštećene plodove, tako da preventivi pristup zaštiti suštinski menja filozofiju i strategiju zaštite. Preventivu započinjemo zimskim tretmanom.

Za zimski tretman voćnjaka i vinograda, preporučuje se kombinacija preparata na bazi bakra.

Prilikom tretiranja potrebno je obezbediti da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti preparata.

Na ovaj način suzbijanje primarnih štetnih organizama sprovodimo u prvom delu vegetacije i sezonu započinjemo sa izvesnom prednosti u odnosu na sve faktore koji nam mogu smanjiti prinos i kvalitet roda tokom vegetacije.

Piše: Marinko Jovičić, PSSS Srbije