Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije traži da se prekine sa pretvaranjem pašnjaka u oranice

Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije obratila se ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću tražeći da se, posredstvom poljoprivredne inspekcije, stane na put nelegalnom korišćenju pašnjaka od strane gazdinstava koji nisu stočari, i da se prekine sa pretvaranjem pašnjaka u oranice.

Komora poljoprivrednih proizvođačatraži da se pašnjaci vrate u prvobitno stanje, kao i da se raskinu svi višegodišnji ugovori sa onima koji nisu vlasnici životinja.

Smatraju da bi trebalo da postoji uprava pašnjaka radi očuvanja i unapređenja pašnjaka, koja bi brže i bolje izdavala pašnjake za korišćenje, umesto da se čeka izrada godišnjeg programa

– Poznato vam je da se stočarstvo, zahvaljujući državnim podsticajima, kada je reč o kvalitetnim tovnim grlima, uspešno razvija, pogotovo u AP Vojvodini, gde se sve više za profitabilan uzgoj koriste državni pašnjaci. Sasvim je izvesno da uskoro neće biti rentabilnog stočarstva bez koršćenja pašnjaka – kaže se u dopisu upućenom ministru Nedimoviću.

– Svi znamo da u EU stočari koji koriste pašnjake dobijaju nadoknadu po hektaru od 200 do 400 evra, da bi ih održavali, a kod nas se pašnjaci besomučno otimaju ili ne održavaju i devastiraju. Molimo Vas da u skladu sa ovlašćenjma intervenišete i sprečite zloupotrebe, ukoliko ih niste i Vi sami nesvesno odobrili. Potrebno je da sprečite otimanje paša pretvaranjem u oranice i dodelu ovih površina gazdinstvima koja nisu stočari, što se događa preko posrednika i na taj način se licitacijom dolazi do oranica.

Primera ima mnogo, a Komora navodi one iz Banata, premda, verovatno, zloupotreba ima i u Bačkoj i u Sremu. Tako, na primer, ukazuju na slučajeve na području grada Zrenjanina – KO Stajićevo, u selu Pločica KO Kovin, u Skorenovcu i Bavaništu.

Na području Kikinde oko 50 hektara pašnjaka je pretvoreno u oranice. U Elimiru čak imamo slučaj da je prednost u višegodišnjem zakupu pašnjaka imalo lice koje nije vlasnik životinja u odnosu na stočara, što je nedopustivo – navodi Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije.

Uz primere, Komora postavlja i pitanje: „Ako je tačan podatak da Uprava za zemljište odobrava svaki program licitacije po parcelama, kako to da je data saglasnost da se pašnjaci pretvaraju u oranice“?

Ujedno traži i odgovor: „Valjalo bi da čujemo gde je od popisa zemljišta 2008. godine u Vojvodini nestalo oko 20.000 hektara. Tada je evidentirano 110.000 hektara“.

Na kraju dopisa, Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbija napiminje da ima dovoljno zakonskih mogućnosti i obaveza da se spreči zloupotrebe u vezi sa pašnjacima i zbog toga moli ministra za hitnu intervenciju, posredstvom poljoprivredne inspekcije, kojoj su neki slučajevi prijavljivani (na područje grada Zrenjanina), ali rezultata u otklanjanju propusta nije bilo. Ne bi želeli da se oblast zakupa zemljišta, a pogotovo korišćenje pašnjaka, nađe u programu istraživanja korupcije specijalnih službi.

Očuvanje u fazama

Sistem očuvanja pašnjaka bi trebalo da ima više faza. Prva: treba utvrditi činjenično stanje površine i stepen oštećenja degradacije. Druga: utvrditi kvalitet pašnjaka i izraditi detaljne karte biljaka na pašnjacima. Treća: utvrditi ko su uzurpatori i protiv njih povesti postupke pred sudom, kao i protiv onih koji su u zakupu pašnjaka bez pravnog osnova, ako nisu vlasnici životinja. Četvrta: izraditi plan revitalizacije pašnjaka. Peta: osposobiti postojeće bunare na pašnjacima. Šesta: vratiti stoku i povećati stočni fond bar na 0,7 odsto uslovnih grla po hektaru, prevashodno goveda i povećati proizvodnju junećeg mesa.

Izvor: Dnevnik

Foto: Pixabay

Ostavite komentar