Izmrzavanje useva šećerne repe u regionu Bačke Topole

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nakon presejavanja se nalaze u fazi bubrenje semena (BBCH 03), dok se usevi koji nisu pretrpeli štete od niskih temperatura nalaze u fazi od kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode do vidljiv prvi par listova veličine graška još neotvoren (BBCH 10-11).

Od ukupno zasnovane  površine pod šećernom repom na našem regionu  (oko 1300 ha), došlo je do izmrzavanja na  oko 35% površina, od čega je na 20% površina presejana šećerna repa, a na preostalih 15% biće zasejan kukuruz.

Rana setva  (u prvoj i početkom druge dekade marta, od 8-13.03.) obavljena je na oko 50% od ukupne površine pod šećernom repom, dok je setva na preostalim površinama obavljena u trećoj dekadi marta i početkom prve dekade aprila.

Šećerna repa je najosetljivija na niske temperature,  prolećne mrazeve, u fazi od klijanja do razdvajanja kotiledona.

Izmrzavanje šećerne repe nastalo je na oko 50% površina ranih setvi (setva od 08.do 13.03.), i na oko 15-20% površina na kojima je setva bila početkom treće dekade marta.

Ostavite komentar