Crna trešnjina lisna vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67).

Vizuelnim pregledom zasada, registrovane su kolonije crne trešnjine lisne vaši. Vaši su prisutne u indeksu napada 4.

Glavni domaćin ove štetočine je trešnja, na kojoj prezimljava u stadijumu jajeta, u pukotinama kore i oko pupoljaka. U proleće se pile ženke osnivačice i razvija nekoliko bespolnih generacija, koje stvaraju kolonije, i zadržavaju se na trešnjama. Kolonije se obrazuju na naličju vršnog lišća i na sočnim vrhovima samih letorasta. Napadnuto lišće se kovrdža, a letorasti zaostaju u porastu. Ova vaš luči i obilje medne rose koja predstavlja podlogu za razvoj gljive čađavice.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Ostavite komentar