Beograd: Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii) i mere kontrol u breskvama

Na području rada RC Beograd praćenje azijske voćne mušice se vrši pomoću lovnih klopki sa  mirisnim atraktanatom, koje su postavljene u zasadu breskve i trešnje.

Pregledom lovnih klopki na lokacijama monitoringa registrovan je prvi ulov imaga azijske voćne mušice. Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali ova štetočina ima visok reprodukcioni potencijal i kratak životni ciklus tako da za kratko vreme može drastično da podigne brojnosti.

Štete nanosi na koštičavom voću (trešnja, višnja, breskva, nektarina, šljiva, kajsija), jagodastom voću (jagoda, malina, kupina, borovnica), kao i na vinovoj  lozi. Štete nastaju od larvi, koje se razvijaju u plodu, a kasnije i od patogena prouzrokovača truleži plodova.

S obzirom na ovako rano registrovanje odraslih jedinki u klopkama, u ovoj sezoni postoji rizik od nastanka šteta u proizvodnji  voća i iz ranih grupa zrenja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu niz preventivnih mera u cilju kontrole azijske voćne mušice:

– Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki, a to su plastične flaše  u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 sa nekoliko kapi deterdženta i to po ivicama na rastojanju od 2 do 3 m i unutar zasada na rastojanju od 5 m. Klopke moraju da se izbuše čime se omogućava širenje atraktanta i ulazak insekata.

-Postavljanje velikog  broja klopki za masovno izlovljavanje.

-Uklanjanje zove, divlje kupine, džanarike oko proizvodnog zasada, zato što one mogu biti domaćini azijskoj voćnoj mušici.

-Postavljanje antiinsekatskih mreža oko ugroženih proizvodnji.

Suzbijanje ove štetočine primenom insekticida je ograničeno i veoma otežano kako zbog karence u periodu zrenja tako i zbog toga što su hemijske mere kontrole usmerene samo na imaga, jer se jaja i larve razvijaju u plodu i na njih ne mogu delovati  insekticidi.

Ostavite komentar