Berba plodova šljive

Berbu šljive treba organizovati na vreme, realizovati je u optimalnim rokovima, uz primenu svih mera dobre higijenske prakse.

Datum berbe treba odrediti na osnovu dostignutih sortnih osobina, boje pokožice ploda, arome, slasti, čvrstine mezokarpa, kao i količine rastvorljivih suvih materija u soku.

 

ČITAJTE I: Važan trenutak za zaštitu jabuka od smotavca

 

 

Vreme berbe zavisi od namene  upotrebe plodova, kao i od perioda koje je neophodno da oni provedu u transportu, uslova transporta, temperature vazduha i načina transporta. Pored svega toga, na vreme berbe utiču i sorta, nadmorska visina, položaj i podneblje.

Razlikujemo tehnološku i fiziološku zrelost.

U fiziološkoj zrelosti plodovi dostižu maksimalnu krupnoću, pokožica dobija karakterističnu boju, počinje da se obrazuje sloj za odvajanje između peteljke ploda i rodne grančice, prestaje pristizanje hranljivih supstanci u plodove, a semenke posle stratifikovanja mogu da klijaju.

Foto: Ilija Stanković

U tehnološkoj zrelosti plodovi sadrže maksimalno šećera, arome i drugih hranljivih supstanci, pa se i beru za preradu jer su sočni, ukusni i mirisni.

Sa berbom ne treba ni poraniti ni zakasniti. Nedozreli plodovi ne mogu poslužiti nameni dok prezreli otpadaju pre same berbe ili ostanu na grani i budu slabijeg kvaliteta nego što je to u tehnološkoj zrelosti.

Preporuka je da se šljive beru u nekoliko mahova, zato što svi plodovi  na istom stablu ne sazrevaju istovremeno. Brati po suvom i lepom vremenu, najbolje ujutru posle rose i u popodnevnim časovima.

Foto: Ilija Stanković

Plodovi koji se beru za stonu potrošnju beru se počevši  od najnižih grana, postepeno ka vrhu, čuvajući pepeljak  direktno u ambalažu za isporuku. Bez potrebe ne treba manipulisati plodovima i izazivati njihovo nagnječenje. Plodove koji su obrani u holandezama pre transporta čuvati u hladovini voćnjaka, kako bi se sprečilo njihovo pregrevanje.

Foto: Ilija Stanković

Ambalaža za plodove  koji se beru za proizvodnju voćnih rakija može biti raznovrsna, gde su se dobro pokazali i jači plastični džakovi. Nikako ne brati natrule plodove, kao ni zdrave sa bilo kakvim nepoželjnim primesima, već samo odgovarajuće za proces ukomljavanja.

Šljiva u svežem stanju svrstava se u tri kvalitetne kategorije: ekstra klasa, prva i druga.

Klasiranje se vrši kada je u toku berba šljive, zato što bi dodatno razvrstavanje izazivalo lomljenje peteljki, skidanje pepeljka i oštećenje plodova.

Foto: Ilija Stanković

– Plodovi ekstra klase moraju biti ujednačeni po obliku, boji i veličini, obrani rukom sa peteljkom, neraspuknuti, očuvani bez ikakvih nedostataka. Veličina plodova mora biti iznad prosečne veličine za tu sortu koja se bere. U jedinici pakovanja šljive mogu sadržati do 5% plodova bez peteljki.

Foto: Ilija Stanković

– Plodovi prve klase moraju biti ujednačeni po obliku, boji i veličini, obrani rukom. Plodovi mogu odstupiti do 10% u pogledu oblika i boje karakterističnih za tu sortu.

– Plodovi druge klase čine plodovi koji ne odgovaraju uslovima propisanim za šljive ekstra ili prve klase, ali su očuvali odlike sorte i zadovoljavajući minimum kvaliteta. U jedinicama pakovanja može biti do 10% plodova sa oštećenjima, ali najviše na jednoj četvrtini površine ploda.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Bez obzira za koju se namenu beru plodovi treba voditi računa o čuvanju grana, bez lomljenja i njihovog cepanja. Nakon berbe treba odmah očistiti voćnjak od svog opalog lišća, sitnih grančica, neubranih plodova, kako bi se pored ostalog postiglo i u preventivnim merama.

Piše: Dipl.inž.polj. Ljiljana Gvozdić, PSSS Srbije