Sada je važno kukuruz zaštiti od plamenca

 

PIS obaveštava proizvođače da je u toku polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Vizuelnim pregledom kukuruza, od 7.7. se uočavaju jajna legla plamenca. S obzirom na izuzetno visoke temperature vazduha u narednim danima očekuje se intenzivno polaganje jaja i početak piljenja gusenica.

 

ČITAJTE: Važna informacija za proizvođače šećerne repe – šire se simptomi cerkospore!

 

 

Najugroženija je proizvodnja kukuruza u regionima u Vojvodini, i u regionima Šapca, Beograda i Požarevca gde se sezonama unazad registruju značajne brojnosti i štete od plamena.

Za semenski kukuruz i šećerac važno je sprečiti direktnu štetu od gusenica koje se ubušuju u klipove, te je prag štetnosti kada se primenjuju insekticidi svega 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

U proizvodnji merkantilnog kukuruza važno je istaći da ulazni otvori na klipovima usled ishrane gusenica mogu dovesti do zaraze Aspergillus -om pa samim tim i kontaminacije zrna aflatoksinom, i prag štetnosti kada se primenjuju insekticidi iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Trenutni uslovi u proizvodnji praćeni izuzetno visokim temperaturama i odsustvom padavina, a koji su u najavi i za naredni period, veoma su povoljni kako za razvoj plamena tako i za razvoj pomenutih gljiva!

U ovom momentu važno je preduzeti mere sa ciljem sprečavanja direktnih šteta od plamena ali i smanjenja rizika od pojave Aspergillus -a na klipovima, a zatim i aflatoksina u zrnu kukuruza.

Hemijsko suzbijanje plamena registrovanim insekticidima koji imaju dobro delovanje i na larve, ali i na jaja, jer su larve veoma neposredno nakon piljenja i za kratko vreme se ubušuju u biljno tkivo te je veoma važno da se ove štetočine suzbijaju u stadionu razvoja jaja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Radiant 120 SC (spinetoram) 0,4 l/ha.

Na parcelama na kojima je to moguće, preporučuje se navodnjavanje useva jer ono smanjuje mogućnost pucanja zrna, ali smanjuje i povoljnost uslova za infekciju klipova gljiva iz roda Aspergillus i za sintezu aflatoksina.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Jajna legla plamenca treba tražiti pre svega na naličju listova u neposrednoj blizini centralnog nerva i na delu lista bližem stablu. Idealno bi bilo sprovesti mere zaštite kada su jajna legla u fazi pred piljenje ili na samom početku piljenja (pogledati fotografiju).

Proizvođače ne treba da buni ovako rana pojava II generacije plamena, jer je ona posledica nadprosečno toplih meseci koji su za nama, i činjenice da je i pojava I generacije u ovoj sezoni registrovana i do dve nedelje ranije u odnosu na prethodne godine.

Izvor: Prognozo-izveštajna služba zaštite bilja