Biljna proizvodnja

Iz čačanskog Instituta za voćarstvo – Sorta šljive Nada pogodna za sušenje

Suve šljive se mogu okarakterisati kao biološki vredna namirnica, a trend rasta potražnje osušenih plodova uočava se i na svetskom i na domaćem tržištu. Izbor odgovarajuće sorte za sušenje jedan je od najvažnijih preduslova za postizanje visokog kvaliteta osušenih plodova šljive. – Od 18 sorti šljive stvorenih u Institutu za voćarstvo u Čačku, po svojim […]

Iz čačanskog Instituta za voćarstvo – Sorta šljive Nada pogodna za sušenje Read More »

Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19). U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u niskim

Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice Read More »

Uspešne biljne proizvodnje nema bez analize zemljišta

Osnovni preduslov uspešne proizvodnje u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu je agrohemijska analiza zemljišta. Na osnovu nje stručnjaci daju preporuku o vrsti i količini đubriva koje treba uneti pred sadnju odnosno setvu kao i tokom vegetacije. Svake godine biljke svojim prinosom iz zeljišta iznesu određenu vrstu i količinu hranljivih elemenata. Njih je zemljištu neophodno vratiti đubrenjem.

Uspešne biljne proizvodnje nema bez analize zemljišta Read More »

Nizak prinos i ponašanje izvoznika krivi za nevolje malinara

-Velika tražnja malina na svetskom tržištu ide naruku našim proizvođačima, ali neće biti dovoljno malina ni da se ispoštuju ranije sklopljeni ugovori, ocenio je predsednik Asocijacije proizvođača malina i kupina Srbije Dobrivoje Radović. Razlog je, kaže za Tanjug, u činjenici da je kod nas poslednjih godina prinos pao za 60 procenata, jer usled finasijske iscrpljenosti

Nizak prinos i ponašanje izvoznika krivi za nevolje malinara Read More »

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci   zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (BBCH 00). Laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  – Venturia inaequalis sa opalog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa,

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis Read More »

Nove sorte jabuke

Najveći italijanski izvoznik jabuka, agrokooperativa Vog, svom proizvodnom portfoliju dodaje sorte jedinstvenog ukusa i dugog roka trajanja. Javnosti su prikazane tri perspektivne sorte koje će se naći u novim zasadima jabuka u regionu Južnog Tirola. Od njih tri, Cosmic Crisp trenutno je najpoznatiji zaštitni znak u poslu sa jabukama. Predstavljena na američkom tržištu krajem 2019.

Nove sorte jabuke Read More »

Zaštita breskve, nektarine i kruške

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01). U pojedinim regionima, naročito u Podunavlju, rani sortiment bresaka i nektarina nalazi se u fazi bubrenja lisnih pupoljaka. U fazama bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije

Zaštita breskve, nektarine i kruške Read More »

Sombor: Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe

Na području delovanja Regionalnog centra PIS Sombor, voćne vrste su u fazi mirovanja. U zasadima jabučastog voća, u toku je intenzivna rezidba dok će se  rezidba koštičavog voća obaviti kasnije. S’ obzirom na to da je ovo veoma važna pomotehnička operacija, tokom rezidbe potrebno je obaviti i fitosanitarne mere koje su važne u kontroli štetnih

Sombor: Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe Read More »

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Kikinda, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi razvoja listova; devet i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledom biljaka, na listovima, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Prisustvo simptoma je registrovano na starijim listovima na do 20% biljaka. U okviru

Zdravstveno stanje uljane repice Read More »

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Sombora

Na području delovanja Regionalnog centra PIS Sombor, usevi ozimih strnina se nalaze u fenofazi: -ozime pšenice – od razvoja lista do bokorenja (BBCH 13-23), -ozimog ječma – u fazi bokorenja, od 1 do 5 stabla vidljivo (BBCH 21-25). Vizuelnim pregledom  useva pšenice  na više lokaliteta (Gakovo, Sombor, Apatin), registrovano je prisustvo simptoma: -sive pegavosti lista

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Sombora Read More »