Cikada Metcalfa pruinose u leskovačkim vinogradima

 

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

Navedena cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Odrasle jedinke i larve se hrane sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, čime je umanjena tržišna vrednost napadnutih plodova. Prisustvo navedene štetočine se lako uočava jer larva oblno luči belu voštanu tvorevinu nalik vati. Napada veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, neke zeljaste biljke.

Cikada Metcalfa pruinosa

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade hemijske mere kontrole se ne preporučuju, već se  preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje korovskih biljaka na kojima se može naći veća brojnost navedene štetočine.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar