Credit Agicole – sajamski popusti do kraja meseca

 

 

 

I ako je Novosadski sajam do neke naredne prilike zatvorio svoje kapije za izlagače i posetioce, započete poslovne aktivnosti izlagača se tu ne završavaju bar kada je reč o bankama čiji nastup je privukao mnogo zaintresovanih. Značajan broj posetilaca došao je ciljno, upravo da iskoristi sajamske popuste.

-Credit Agricole banka nekoliko godina je bila i partner Poljoprivrednog sajma i jako nam je drago što je ova sajamska manifestacija ponovo, nakon pauze zbog epidemiološke situacij sa Kovidom -19, održana. Klijenti su dolazili na naš štand, dešavalale su se i komercijalne aktivnosti uprkos činjenici da posetilaca nije bilo u onom broju na koji smo navikli svih predhodnih godina. Poljoprivrednici su najviše bili zainteresovani za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, za Agroportal je rekao Aleksandar Simić, rukovodilac sektora za poljoprivredno bankarstvo.

Međunarodni poljoprivredni sajam, 88. po redu, bio je prilika da ova banka ponudi posebne sajamske uslove kako za kreditiranje kupovine poljoprivredne mehanizacije tako i za nabavku repromaterijala i kupovinu poljoprivrednog zemljišta i oni su na snazi do 30. septembra 2021. godine.

Credit Agricole banka je još 2008. godine u svoj portfolio usluga uvrstila i poljoprivredni sektor. Već naredne godine prvi put je nastupila na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Od tada do danas sajamski nastupi su redovni, a njeno tržišno učešće je 23 odsto. Najviše finansira poljoprivredna gazdinstva, slede poljoprivredna preduzeća koja se bave primarnom proizvodnjom kao i zemljoradničeke zadruge koje ugovaraju proizvodnju.

-Naša banka ima potpunu ponudu za finansiranje poljoprivrede, počev od nabavke repromaterijala, sarađujemo sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a posebno radimo aranžmane sa trećim pravnim licem koje subvencioniše kamte, kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne mehanizacije. Finansirali smo izgradnju silosa, hladnjača i podnih skladišta. Reč je o kompletnoj paleti proizvoda koja zadovoljava sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, naglasio je Simić.

Credite Agricole banka svojim korisnicima nudi i inovativne proizvode koji se odnose na otplatu kredita. Naime, komitentima se, u okviru paketa „Upravljaj svojim finansijama“ pruža mogućnost da to i čine tako što će smanjiti ili uvećati ratu kredita ili da jedne godine pauziraju u otplati kredita, a da se pritom kamata ne menja. Primera radi, za dugoročne kredite klijent može za dve godine da produži ili skrati otplatu.

 

Benefit je i kreditna kartica za gorivo sa jednomesečnim i šestomesečnim ratama koju ova banka, zajedno sa NIS-om, nudi svojim klijentima. Reč je o odloženom plaćanju u periodu od šest do 12 meseci.

Od Simića smo čuli da je interesovanje između kratkoročnih i dugoročnih kredita ravnomerno podeljeno na polovine. Najveći broj kratkoročnih kredita realizuju se sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu koje subvencioniše kamate koje su izuzetno povoljne, 1-3 odsto. To su dinarski krediti i za njima je naveća tražnja, namski su i realizuju se na bazi predračuna, osim kod kupovine teladi gde se računi dostavlju naknadno.

Prema Simićevim rečima subvencije u mnogome generišu interesovanje za kreditima. Kao primer može se navesti subvencija od pre nekoliko godina kod koje je povraćaj bio 40 odsto. Tada je Credit Agricole banka izfinansirala silose ukupnog kapaciteta 100.000 tona. Smanjenje procenta povraćaja, smnjilo je i interesovanje za dugoročni bankarsi kredit jer je reč o zaista velikim investicijama.

Zemljoradničke zadruge sa vlastitom primarnom proizvodnjom najviše interesovanja pokazuju za samo finansiranje te proizvodnje i za obrtna sredstva koja koriste za finansiranje kooperanata kroz nabavku repromaterijala, kao i za izgradnju silosa.

Piše: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar