Vode Vojvodine: Uskoro elektronsko obaveštenje o plaćanju naknade za odvodnjavanje

 

Kako bi se obveznicima naknade za odvodnjavanje olakšao uvid u stanje, JVP „Vode Vojvodine“ uskoro planira da obaveštenja u vezi sa plaćanjem naknade, kao što je stanje duga, dospeće rata i slično, dostavlja i elektronskim putem.

U cilju omogućavanja takvog rada sa obveznicima, JVP „Vode Vojvodine“ počelo je sa prikupljanjem podataka o imejl adresi i broju mobilnog telefona. U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, potrebno je da obveznici koji žele da dobijaju takva obaveštenja daju svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Obaveštenje za obveznike i obrazac pristanka za obradu podataka o ličnosti, koji je potrebno popuniti i dostaviti JVP „Vode Vojvodine“, može se preuzeti OVDE. https://vodevojvodine.com/wp-content/uploads/2021/09/Obrada-podataka-o-licnosti-OBRAZAC.pdf 

Popunjen obrazac obveznici mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21101 Novi Sad.

Takođe, moguće je dostavljanje skeniranog popunjenog obrasca sa imejl adrese koju je obveznik naveo na imejl adresu zastitapodataka@vodevojvodine.rs.

 

Ostavite komentar