FAO objavio svoj svetski statistički godišnjak o hrani i poljoprivredi za 2021

 

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) objavila je svoj godišnji statistički godišnjak , koji pruža sveobuhvatan pregled globalnog prehrambenog i poljoprivrednog pejzaža i sažetak podataka o hrani, ishrani i poljoprivredi.

Izdanje za 2021. godinu, koje je dostupno i na internetu, sadrži podatke o četiri tematske oblasti:

-ekonomski aspekti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva;

-proizvodnja, trgovina i kretanja cena;

-sigurnost hrane i ishrana;

-održivost životne sredine.

Svako poglavlje se oslanja na najnovije dostupne podatke da bi opisalo, kroz tekst i grafikone, trendove u vezi sa hranom, ishranom i poljoprivredom, od ranih 2000-ih. To je nezaobilazna referenca za kreatore politike, istraživače i analitičare, kao i laike zainteresovane za prošlost, sadašnjost i buduće puteve hrane i poljoprivrede.

Statistički godišnjak je renoviran 2020. godine povodom 75. godišnjice FAO-a, naglašavajući važnost koju FAO pridaje podacima i statistici kao globalnom javnom dobru u srži naših napora da unapredimo održivi razvoj. 

 

ČITAJTE I: Da li poljoprivreda Srbije sve više liči na poljoprivredu hobista?

 

Drugu godinu za redom, godišnjak je dostupan u digitalnom formatu sa interaktivnim grafikonima i skupovima podataka za preuzimanje. Godišnjak je propraćen FAO-ovim Statističkim priručnikom , koji pruža brzu i laku referencu o glavnim činjenicama i trendovima u hrani i poljoprivredi.

Statistički rad je u središtu aktivnosti i mandata FAO od osnivanja Organizacije 1945. godine, a Statistički godišnjak je samo jedan u nizu alata i statističkih publikacija koje FAO pruža korisnicima. 

 
Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku 

 

Slobodno dostupna platforma podataka FAOSTAT sadrži najveću statističku bazu podataka o hrani i poljoprivredi na svetu, sa približno 20.000 indikatora koji pokrivaju više od 245 zemalja i teritorija, i oko 2.000 000  korisnika svake godine. Još jedan važan alat koji je FAO stavio na raspolaganje je RuLIS platforma , koja omogućava korisnicima da pronađu usklađene indikatore i podatke u različitim zemljama i tokom vremena o ruralnim prihodima, sredstvima za život i ruralnom razvoju.

Izvor: FAO

 

Ostavite komentar