I dalje postoji rizik od nastanka šteta na krtolama krompira od krompirovog moljca

 

Na području Srbije većina površina pod  krompirom je povađena. Na manjem broju parcela krompir se vadi ili se nalazi u različitim fazama starenja odnosno sušenja nadzemnog dela biljke gde vađenje krtola predstoji u skorom periodu, pogotovo na višim nadmorskim visinama.

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, registruju se visoke brojnosti leptira. Nalazimo se na maksimumu leta leptira četvrte generacije krompirovog moljca. Na dnevnom nivou, beleži se ulov i do nekoliko desetina leptira.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

-Kod useva  gde je nadzemni deo biljke u potpunosti propao, obavezno treba vaditi krompir u što kraćem roku, ne ostavljati ga preko noći na parcelama ili dvorištima već odmah nakon vađenja transportovati do skladišta u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  bi trebalo na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

-U usevima gde cima još uvek nije propala preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola. U ovim usevima, gde se krompir neće vaditi u narednih desetak dana, preporučuju se i hemijske mere zaštite sa nekim od insekticida koji ima karencu 7 dana: Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha.

Tekst i foto: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar