Ishrana i držanje ovaca u stajskom periodu

 

Uspeh u prezimljavanju ovaca zavisi najviše od kvaliteta pripremljene hrane i njenog pravilnog korišćenja.U toku zimskog perioda važno je sačuvati postojeći broj ovaca u stadu i ne smanjiti njihovu uhranjenost-kondiciju, pri racionalnom trošenju hrane.

Ovce pri dobroj ishrani  lako podnose hladnoću  pa i veći mraz ali su veoma osetljive na vlagu u ovčarniku, kako u vazduhu,tako u i prostirci.Kako bi objekat bio ugodan za zimski boravak ovaca u njemu, neophodno je da tokom letnjih meseci izvršimo pripremu.

 

 

ČITAJTE I: Priprema objekata za jagnjenje

 

 

Ona podrazumeva popravku krova,zidova,podova,prozora,vrata,dotrajale opreme poput pregrada,jasala,pojilica,itd.

Posle toga treba izvršiti izđubravanje i detaljno čišćenje, a na kraju obaviti dezinfekciju svih zidova, podova i opreme. Pod ovčarnika se obilno zastire slamom u količini od 5kg po m2 preko koje se kasnije talože ovčiji brabonjci,čime se stvara debeo sloj koji dobro upija mokraću, te u ovčarniku nema vlage.

Pre uzimljavanja ovaca potrebno je obezbediti dovoljne količine svih hraniva ,za sve kategorije i faze proizvodnje, uzimajući u obraćun dužinu stajskog perioda.

Foto: Pixabay

Prelaz ovaca sa pašnjčkog na stajski period ishrane

Prelaz ovaca sa pašnjačkog na stajski način ishrane mora biti postepen iz prostog razloga što je organizam životinja u pašnom periodu naviknut na svežu biljnu hranu.

U novijim stajskim uslovima nova hrana je suva i ima drugačiju fizičku formu pa je životinji potreban period prilagođavanja od 7-10 dana.

Foto: Pixabay

Priprema se sastoji u tome da ovce tokom prvih nekoliko dana ujutru dobiju malo sena pa se tek onda izgone na pašnjak. Pred kraj perioda prilagođavanja, zadnjih par dana, seno se daje i posle paše, povećanjem količina iz dana u dan,da bi nakon desetak dana ovo hranivo došlo kao glavno jelo  u obroku ovaca. Tada se završava paša.

 

 

ČITAJTE I: Bugarska: Otvorena akademija za ovčare

 

 

 

Voda za ovce

Ovca obezbeđuje vodu putem hrane koja u sebi sadrži određenu količinu vode i putem direktnog uzimanje vode.

Na žeđ ili količinu vode koju ovca popije u toku dana utiču mnogi faktori.

Povećanjem suve materije obroka, naročito visoko proteinskih hraniva i soli, po pravilu izaziva povaćanu potebu za vodom. Potrebe za vodom zavise takođe i od temperature vazduha, temperature same pijaće vode, fiziološkog stanja organizma itd.

Foto: Pixabay

Utvrđeno je da ovce u prvom mesecu bremenitosti trebaju 1.8-2.0 litara vode na 1 kg suve materije, u drugom 2.2-2.6,u trećem 2.8-3.3, u četvrtom 3.4-3.8 i u petom mesecu 4.0-4.4 litara vode. Podmladak ovaca u toku stajskog držanja uzima od 1.5-2.0 litara, a tokom perioda paše 3.0-3.5 litara vode po 1 kg suve materije hrane.

Smatra se da zavisno od pomenutih uslova ovci u toku jednog dana treba obezbediti od 2-5 litara vode za piće. Ovcama treba omogućiti da vodu uzimaju po volji.

Ukoliko takvi uslovi ne postoje, onda u toku pašnog perioda treba vršiti napajanje 3 puta na dan, a u toku stajskog  perioda 2 puta dnevno.

Foto: Pixabay

Pri deficitu vode za piće mladi organizam ne napreduju u razvoju, a odrasle životinje ne proizvode u meri koja je sadržana u njihovom geneskom potencijalu. Pored toga nedostatak vode za piće vodi ka opštem slabljenju organizama i otvaranju vrata za pojavu bolesti.

Optimalna temperatura vode za ovce je 12-18 stepeni, a takođe mora biti higijenski ispravna,u granicama gde nitrati ne prelaze 40 mg/l, bez nitrita ili samo u tragovima.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Pravilna ishrana ovaca utiče na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda što vodi ka većoj produktivnosti i održivosti.

Ovce daju vrlo značajne i kvalitetne proizvode u skromnim uslovima ishrane i gajanja.Njihovo mesto  u stočarskoj proizvodnji je uslovljeno time što za ishranu mogu da koriste pašnjake koji su drugim životinjama nedostupni kao i hraniva koje druge vrste  nemogu da iskoriste.

I pored toga od ukupnih troškova proizvodnje 50-80 % otpada na hranu.

Foto: Pixabay

Ovce mogu sve svoje potrebe da zadovolje pašom. Međutim, u uslovima intenzivne proizvodnje, neophodno je u određenom periodu vršiti prihranu koncentrovanim hranivima.

Intenzivna proizvodnja zahteva veoma ozbiljan pristup organizaciji ishrane tokom celog proizvodnog ciklusa. Pri tome se ne treba zadovoljiti samo pažnjom prema plotkinjima,već prema svim kategorijama ovaca.

Samo integralnim pristupom ishrani i nezi ovaca na jednoj farmi ili gazdinstvu moguće je ostvarivati pozitivne rezultate. Ishranu treba planirati dugoročno i čitavu organizaciju prilagoditi projektovanom sistemu proizvodnje.

Pripremio: Predrag Janković, PSSS Srbije