Kalendar radova u jagodnjaku

Mart

 1. Uklanjanje starog lišća i stolona iz prethodne vegetacije
 2. Rezidba bokora, ako za to ima potrebe (ostavlja se 4-5 centralnih vegetativnih kupica)
 3. Prva prihrana zasada na PE foliji (startno đubrivo)
 4. Podizanje novih zasada
 5. Popuna praznih mesta u mladim zasadima
 6. Suzbijanje korova u zasadima jagode primenom herbicida
 7. Prvo prolećno prskanje jagode fungicidima
 8. Prašenje-okpavanje zemljišta u zasadu, ako za to ima potrebe

April

 1. Prvo prihranjivanje jagode azotnim đubrivom u zasadima gde se jagoda ne gaji na foliji
 2. Obrada zemljišta u zasadima
 3. Nega zasada jagode na foliji-fertigacija i folijarna prihrana
 4. Suzbijanje korova u zasadu jagode ručno i primenom herbicida
 5. Razbacivanje malč materijala (slame, strugotine) između gredica
 6. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina

Maj

 1. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina
 2. Drugo prihranjivanje azotnim đubrivima (po precvetavanju)
 3. Navodnjavanje (po potrebi)
 4. Plitka površinska obrada u zasadu
 5. Berba plodova jagode
 6. Zakidanje stolona u zasadima jagode
 7. Nega mladih zasada

Jun

 1. Berba kasnih sorti jagode
 2. Nega mladih zasada
 3. Tretiranje jagodoe protiv prozrokovača bolesti i štetočina
 4. Plitka obrada zemljišta u zasadima
 5. Zakidanje stolona
 6. Navodnjavanje zasada jagode posle berbe

Jul

 1. Nega mladih zasada jagode
 2. Podizanje novih zasada-sadnja frigo sadnica
 3. Nega mladih matičnih zasada
 4. Košenje lisne rozete u rodnom zasadu (ručno ili trimerom)
 5. Zaštita zasada jagode od prouzrokovača bolesti i štetočina

Avgust

 1. Nega mladih zasada jagode
 2. Sadnja
 3. Navodnjavanje zasada (po potrebi) i prihrana fertigacijom

Septembar

 1. Nega rodnih zasada (navodnjavanje, prihrana, uklanjanje korova i

zakidanje stolona)

 1. Sadnja (započeta u prethodnom mesecu)
 2. Berba jagode u plastenicima

Oktobar

 1. Tretiranje zasada jagode fungicidima i insekticidima
 2. Nega mladih zasada
 3. Berba jagode u plastenicima
 4. Nabavka NPK đubriva i stajnjaka za đubrenje zasada koji se ne gaje na foliji

Piše: Milorad Jocković

Izvor: Domaćinska kuća

Ostavite komentar