Kompost-prirodno đubrivo

 

Komposti su prirodna đubriva nastala mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija biljnog porekla pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetnih ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina.

Ova đubriva se primenjuju na površinama koja se nazivaju komposišta, a proces njihovog pripremanja-kompostiranje. Komposište ne sme da ima nepropusnu podlogu kako ne bi došlo prodora mikroorganizama, insekata i glista.

 

 

ČITAJTE I: Salata kao indikator plodnosti

 

 

Kompost se priprema u odvojenom delu bašte, najbolje u senci i to na zemljištu, u drvenim ili žičanim sanducima, korpama, ili u komposteru, a koriste se biljni ostaci i drugi organski zdravi otpaci kao što su: ostaci povrća, trava, lekovitog bilja, lišća, slame, pepeo, živinski izmet, komina i dr.

Foto: Pixabay

Na površini za kompostiranje prvo se stavlja (oko 10 cm) drenažni sloj – grančice, stabljike suncokreta ili kukuruzovina, a zatim se naizmenično ređa sloj svežih ili suvih organskih otpadaka i zemlje, a na dva do tri mesta i sloj svežeg stajnjaka (radi brže razgradnje) ili se ubacuju odgovarajući preparati za kompostiranje. Humka se završava slojem zemlje. Visina humke za kompostiranje je od 50-80 cm (niža humka-brža razgradnja), širina do 150 cm i proizvoljna dužina.

Foto: Piyabay

Cela masa mora biti umereno vlažna, zaliva se po potrebi i neutralne reakcije (dodaje se između slojeva negašeni kreč). Gomila se ne sabija ili se malo sabija.

Zreo kompost je ujednačenog izgleda tamnosmeđe do crne boje. U letnjem periodu potrebno je 10-14 nedelja, a u zimskom periodu 14-18 nedelja da se organska masa raspadne i da kompost bude spreman za upotrebu.

Foto: Pixabay

Korišćenje komposta, kao dodatka zemljištu, ima brojne pozitivne efekte.

Kompost poboljšava fizičke, hemijske i mikrobiološke osobine zemljišta. Ispoljava pozitivne efekte na rast i zdravlje biljaka, kao i na kvalitet plodova.

Foto: Pixabay

U kompostu gljivice stvaraju huminske kiseline koje sadrže hraniva koja se zadržavaju oko korenovog sistema biljaka. Gljivice su ključne za rast biljaka jer oslobađaju azot i ugljenik. Takođe, neke od njih luče antibiotike koji eleminišu patogene bakterije.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Kompost zbog svoje tamnosmeđe boje apsorbuje više svetlosti što dodatno zagreva zemljište. Kompost povećava poroznost i rastresitost zemljišta, što direktno utiče na efikasniju aeraciju i dublje prodiranje korenovog sistema biljaka.

Foto: Pixabay

Mikroorganizmi sadržani u kompostu pružaju višestruku korist. Razgradnjom organske materije, mikrorganizmi menjaju hemijsku struktutu hraniva u oblike koje biljke u potpunosti mogu da iskoriste. Biljke gajene upotrebom komposta donose kvalitetnije i ukusnije plodove sa nižim sadržajem nitrata.

 

Piše: mast.inž.poljoprivrede Danijela