Kupus zaštiti od moljca i buvača

Usevi kupusa za jesenju proizvodnju na području Vojvodine nalaze se u fazi rasađivanja do 4-7 listova razvijeno. Njihovim vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo kupusovog moljca i buvača.

Kupusov moljac – Plutella xylostella veoma je značajna štetočina u proizvodnji kupusnjača. U našim uslovima, tokom jedne godine, razvije sedam do osam generacija. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane l istovima kupusnjača, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se u glavicu. Pri jačem napadu dolazi do golobrsta kada ostaju samo glavni nervi na listovima. Vizuelnim pregledima useva kupusa registrovano je prisustvo jaja i gusenica na naličju listova. U toku je piljenje gusenica pete generacije kupusovog moljca.

Na tek rasađnjnim biljkama registrovano je prisustvo odraslih jedinki buvača – Phyllotreta sp. U našim uslovima buvač razvija jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju odrasle jedinke izgrizajući i praveći rupice na lišću. Naročito su aktivni za vreme sunčanih dana i mogu pričiniti značajne štete na mladim biljkama.

Stručnjaci Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja proizvođačima ovog povrća preporučuju da pregledaju biljke na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko potvrde njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od insekticida:

CIPKORD 20 EC, NOTIKOR, CRNA MAMBA u dozi 0,3 l/ha.

Karenca nakon primene ovih preparata je 28 dana.

Ostavite komentar