Ministarstvo nudi u zakup 1685 ha državnog zemljišta na području opštine Bač

U Baču je raspisan oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, kroz veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, a jedini uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Na području opštine Bač u zakup  se nudi ukupno 1,684.9873 hektara. Period zakupa je 5 godina za sve jedinice javnog nadmetanja, osim za dva nadmetanja u katastarskoj opštini Bač, koja se nude na period zakupa od 30 godina. To su nadmetanje broj 39, površine 11,6642 ha  i nadmetanje broj 53, u površini od 0,1543 ha.

Aplikaciji Digitalno javno nadmetanje može se pristupiti preko računara i mobilnih uređaja na ovom linku. Rok za prijavu je 05. maj 2021. godine do 15 časova. Rang lista najpovoljnijih ponuđača biće objavljena 13.05.2021. godine u 10:00.

Ostavite komentar