Nova konkursna linija RFV – finansiranje klimatski održivih investicija

 

U 2022.godini Razvojni fond AP Vojvodine je odlučio da uvede neke novine u svoju ponudu  kreditnih proizvoda.

Imajući u vidu da Razvojni fond AP Vojvodine uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve, odnosno  vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse a sve u skladu sa potrebama i postojećom  tražnjom, menadžment je odlučio da osim postojećih konkursnih linija za registrovana  poljoprivredna gazdinstva i privrednike razvije još jednu kreditnu liniju.

 

ČITAJTE I: IPARD: Od danas se podnose zahtevi za nabavku novog traktora

 

 

Uvidevši da se sve veća pažnja posvećuje uštedi energije, unapređenju energetske efikasnosti, smanjenju emisije  štetnih gasova, povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije, Fond je plasirao na tržište  konkursnu liniju za dugoročne kredite za finansiranje klimatski održivih  investicija.

Osnovni cilj razvoja ove kreditne linije je obezbeđenje finansijskih sredstava za projekte smanjenja emisije ugljen dioksida, kao i smanjenje globalnog zagrevanja.

Krediti će se odobravati za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti  proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke poljoprivredne i druge mehanizacije na hibridni ili  električni pogon, poljoprivredne priključne mehanizacije za integralnu biljnu proizvodnju  (sejalice za direktnu setvu i setvu u minimalno obrađeno zemljište – „no till“ i „min till“ ),  priključne mašine za obradu zemljišta u jednom prohodu, opreme za grejanje i hlađenje  (geotermalne pumpe i dr.), smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva (nabavka hibridnih ili  električnih vozila i dr.), povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije (izgradnja solarnih  elektrana, biogasnih postrojenja, postrojenja na biomasu i dr.), izgradnje sistema za upravljanje  otpadom, kao i drugih namene iz oblasti smanjenja globalnog zagrevanja i zaštite životne  sredine.

Kreditna linija je do 7 godina, do 12 meseci period mirovanja, izuzev namena izgradnje  kapaciteta (postrojenja) gde je grejs do 24 meseca i kamatna stopa od 2-3%.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 1.000.000,00 dinara  do 100.000.000,00 dinara.

Sopstveno učešće: najmanje 10% predračunske vrednosti investicije

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo  ili srednje pravno lice, jedinice lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, institucije i  ustanove čiji su osnivači jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna pokrajina Vojvodina.

Pravo učešća na konkursu imaju i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog  poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i  navršenih manje od 70 godina života.

Sve dodatne informacije o ovoj konkursnoj liniji, se mogu videti na sajtu

https://rfv.rs/?page_id=3488 konkurs za klimatski održive investicije.

U širokoj paleti kreditnih proizvoda za 2022.godinu Razvojni fond je za registrovana  poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnike pripremio sledeće konkurse, I to:

Pravna lica i preduzetnici mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.
 • održivih investicija

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku mehanizacije;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;
 • Konkurs za dugoročne kredite za finansiranje klimatski održivih investicija

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 

Dodatne informacije o svim kreditnim linijama Razvojnog fonda mogu se dobiti posetom sajta https://rfv.rs/?page_id=554 , pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a, gde će ih ljubazno osoblje uputiti u procedure i uslove za sve konkursne linije

Ostavite komentar