Novi Sad: Za preradu voća i povrća 20.000.000 dinara bespovratno

Konkursom za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke),na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predviđena je dodela bespovratnih sredstavau za novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda od voća i povrća (uključujući i pečurke),  opremu za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća i pečuraka.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno 20.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi,  gde su žene  osnivači pravnog lica i mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

 

ČITAJTE I: APV: Za navodnjavanje 370 miliona dinara

 

 

U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je do 2.000.000 dinara, odnosno  do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

nabavka nove  opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda(uključujući i pečurke).

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1.Preduzetnik– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2.pravno lice:

– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog  poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI”, ili lično‒uPisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267;od 10 do 12 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik i model poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Priredila: J. Bajšanski

 

Ostavite komentar