Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni – po širini

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika u istoj liniji sa unutrašnjom stranom prednjeg i zadnjeg točka traktora, to jest da ih ta linija dodiruje.

Tada se kaže, da se linija vuče traktora i linija otpora pluga poklapaju i da je plug dobro podešen. To se lako može proveriti postavljanjem kanapa ili letve i dovođenje pluga u taj položaj.

 

ČITAJTE I: Zrenjanin: Dubina oranja zavisi od tipa zemljišta i useva

 

Ako peta prelazi preko te linije, brazda je uska, plug ide u desnu stranu, a traktor vuče u levu. Pomeranjem tela pluga po poprečnoj osovini, pravac plužnih tela ostaje isti samo se povećava ili smanjuje širina radnog zahvata.

Širinu brazde treba povećati pomeranjem ručice po lučnoj nazubljenoj ploči ili pomoću ručice sa navojnim vretenom. Kod nekih plugova širina brazde podešava se pomeranjem pluga po gredi na kojoj se nalaze rupe radi stavljanja pluga u najpovoljniji položaj.

Ako se na ovaj način ne postigne poklapanje linija vuče i otpora, onda se vrši pomeranjem noseće grede, uz predhodno odvijanje zavrtanja na graničniku (kod IMT plugova). Pojedini plugovi se podešavaju na taj način što se izvadi utvrđivač i plug se pomera u levu ili u desnu stranu (kod nekih plugova koje proizvodi Lemind, Batuje i OLT). Na taj način smanjuje se ili povećava širina brazde prvog plužnog tela. Plužna tela moraju biti istih dimenzija i svi razmaci na njihovim delovima moraju biti jednaki. Ovo se odnosi na razmake između gornjih ivica prednjih i zadnjih krajeva raonika, razmaci između zadnjih krajeva plužnih dasaka. Sva plužna tela moraju da rade na istoj dubini.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 
 

Položaj pluga u brazdi reguliše se pomoću desne ručice hidraulika traktora. Zid brazde u odnosu na dno mora uvek da bude pod pravim uglom .

Izvor: PSSS Srbije

Piše: dipl.ing.meh. Željko Lazić

Foto: Pixabay

 

Ostavite komentar