Obična kruškina buva – Cacopsylla pyri

Na području rada Regionalnog centra PIS-a Čačak, zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 01-07). U zasadima gde nisu do sada sprovedene hemijske mere kontrole obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), utvrđen je visok indeks napada kako za imaga tako i za jaja. Vizuelnim pregledom zasada krušaka sorte Karmen na lokalitetu Lipnica, registrovani su sledeći indeksi napada: -za položena jaja 28,33 -za imaga 16,66. Proizvođačima koji do sada nisu sproveli hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida: Cipkord 20 EC ili Ciprazor 20 EC ili Crna mamba 0,03%  + Galmin ili Belo ulje EW 3-4% ili Nitropol S 1,3%. Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana.

Ostavite komentar