Objavljena rang lista zahteva za IPARD podsticaje za preradu

 

Uprava za agrarna plaćanja objavila je rang listu lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u četvrtom javnom pozivu mere tri.

Reč je o zahtevima za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ovaj javni poziv bio je otvoren do 29. oktobra. Podnosili su se zahtevi za podršku investicijama u preradu voća, povrća, mleka, mesa, jaja i grožđa.

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na rang listi u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja.

Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje konačnu rang listu zahteva.  Rešenje o odobrenju projekta dobiće oni za koje se administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrdi da ispunjavaju propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Rang listu možete preuzeti OVDE 

 

Ostavite komentar