Obrada i dezinfekcija zemljišta u plasteniku

 

Obrada i priprema zemljišta zavisi od njegovihosobina, sistema đubrenja, prethodne kulture, načina dezinfekcije i dr.  Veoma je važno da zemljište bude dobro obrađeno, na dubinu 25— 30 cm. Za osnovnu i površinsku obradu koriste se odgovarajuća oruđa i traktori.

U novopodignutim plastenicima priprema zemljišta obično se svodi na obilnije đubrenje organskim i mineralnim đubrivima, i na ne što dublje oranje (do 40 cm). Ovo drugo se primenjuje periodično, jer korenov sistem prodire dosta duboko.

 

ČITAJTE I: Pravilna dezinfekcija plastenika

 

 

Istovremeno, s ovom dubljom obradom i đubriva se unose na veću dubinu.

U slučajevima kada je zemljište u plasteniku teško, s velikom količinom gline, oranje treba obaviti plugom koji prevrće zemljište, uz odgovarajuće meliorativne mere, kao što je zaoravanje poluzgorelog stajnjaka, treseta strugotine od čamovine. Ovakva zemljišta se obrađuju na veću dubinu, 30—40 cm. Zaslanjeno zemljište se ore pliće, što je kod nas češća pojava, da se ne iznose soli na površinu. Laka, propusna zemljišta oru se duboko, ali bez prevrtanja orničkog sloja.

Posle osnovne obrade zemljište se obrađuje frez-mašinom. Ako se za đubrenje koristi zgoreli stajnjak, treba ga rasturiti posle osnovne obrade i frezovanjem izmeša ti u površinskom sloju. Za useve, zemljište u plasteniku treba da je slabo kiselo ili neutralno s ovom dubljom obradom i đubriva se unose na veću dubinu (pH = 6,5—7,0).

Dezinfekcija staklenika za ranu zimsku proizvodnju obavlja se još u julu ili avgustu. Ova mera se izvodi posle osnovne obrade i zaoravanja stajskog đubriva. Veoma je važno da u zemljištu pre sadnje nema ostataka preparata za dezinfekciju, jer njihovo naknadno delovanje može da izazove poremećaje u metabolizmu biljaka.

Zbog toga ovaj posao treba da se završi bar 20 dana pre setve.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Posle dezinfekcije zemljište se obrađuje frezom ili drugom sličnom mašinom, radi poboljšanja njegovih fizičkih osobina. Sem toga, frezovanjem se vrši mešanje đubriva sa zemljom i omogućuje isparavanje zaostalih fumiganata. Dezinfekcija se može obaviti hemijskim preparatima ili termodezinfikacionom metodom.

Piše: Dragan Marković, PSS Zrenjanin

Foto: Agroportal znanje je moć i Pixabay

Ostavite komentar