PIS: Važan period u zaštiti krompira od krompirovog moljca

 

Usevi krompira na području Srbije nalaze se u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vremena sadnje, dužine vegetacionog perioda, nadmorske visine i dr.

Kod ranog sortimenta u toku je vađenje ili se ono očekuje, srednjestasni sortiment (letnja proizvodnja, vađenje početkom avgusta, karakterističan za ravničarske regione) je u fazi početka žućenja cime, dok se kasni sortiment (jesenji krompir, vađenje u septembru i oktobru, karakterističan za brdska i planinska područja) nalazi se u različitim fazama cvetanja – cima je zelena i u dobroj kondiciji.

 

 

ČITAJTE I: Važan trenutak za zaštitu jabuka od smotavca

 

 

Od trenutka kada nadzemna masa krompira počne da žuti pa nadalje, do fiziološke zrelosti krompira i njegovog vađenja, štetočina koja može u potpunosti da ugrozi proizvodnju krompirov moljac!

Na feromonskim klopkama registruju se ulovi ove štetočine, naročito u regionima Leskovca, Čačke (niže nadmorske visine), Jagodine, Kuršumlije, Loznice, Šapca, Novog Pazara, Negotina, Zaječara, Novog Sada.

Sada je veoma važno preduzeti sve raspoložive mere kontrole ove štetočine.

Foto: PIS/Izvađeni krompir koji što pre treba skloniti sa parcele

Kod ranog sortimenta gde je vađenje u toku ili se uskoro očekuje, preporučujemo sledeće mere:

 • Što pre vađenje i skladištenje krtola, odmah nakon propadanja cime. Nikako ne treba ostaviti izoran krompir na parceli tokom noći ili izvađen krompir u dvorištima jer su na taj način krtole direktno izložene napadu moljca;
 • Nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);
 • Skladišta krompira bi trebalo da na svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca;
 • Prilikom unošenja krtola u skladište može se primeniti biološki insekticid na bazi azadirahtina (Ozoneem trishul 1% EC u koncentraciji primene 0,3%).
Foto: PIS/Žućenje cime

Kod srednjeg sortimenta (gde je otpočelo žućenje cime) preporučujemo sledeće mere:

 • Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola gde polažu jaja.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite u gore navedenim ugroženim regionima, gde se registruju i najveće brojnosti.  Registrovani insekticidi su sledeći:

 • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana);
 • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (7 dana);
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Poluk (deltametrin) 0,3 l/ha (karenca 7 dana);
 • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (14 dana);
 • Ekirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana);
 • Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana).

Kod kasnog sortimenta (gde je cima zelena i u dobroj kondiciji) , kod kojeg je potrebno očuvati lisnu masu koja ishranjuje krtole, predlaže se nastavak zaštite od patogena (prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti krompira) s obzirom da smo juče (3.7.2024) u proizvodnji bili u zoni nestabilnog vremena sa vrlo čestim padavinama koje su stvorile povoljne uslove za njihov razvoj.

Foto: PIS/Narušeni banak

Preporuka je primena nekog od fungicida:

 • Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2 l/ha ili
 • Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili
 • Diprospero (propamokarb-hidrohlorid+dimetomorf) u količini 2 l/ha ili
 • Akidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) u količini 2,5 l/ha ili
 • Zorvec entecta (oksatiapiprolin+amisulbrom) u količini 0,25 l/ha ili
 • Revus top (mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha ili
 • Orvego (ametoktradin+dimetomorf) u količini 0,8 l/ha ili
 • Carial flek (mandipropamid+cimoksanil) u količini 0,6 l/ha.

Veoma važno

Od vikenda je u najavi talas tropskih temperatura i odsustva padavina koji će se u proizvodnji krompira odraziti na sledeće:

Ubrzani razvoj krompirovog moljca i podizanje njegove brojnosti,

Ubrzano propadanje cime i narušavanje banke – veći rizik od napada krompirovog moljca!

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

U uslovima tropskih temperatura efikasnost insekticida se umnogome smanjuje, te tretmane treba pozicionirati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja