Prisustvo povrtne (zelene) stenice u usevima paprike i paradajza

 

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza, registruje se prisustvo zelene ili povrtne stenice i to u ekstenzivnoj proizvodnji, na okućnicama, u niskom intenzitetu napada.

Njeno prisustvo se u poslednjih nekoliko godina redovno registruje u usevima paprike, paradajza, krompira, boranije, soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze.

Zelena povrtna stenica prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima, a skolinište nalazi i u stambenim objektima. Ženke polažu burеtasta jaja u grupama, sa donjе stranе listova, na gornjim dеlovima  biljkе domaćina. Jaja su na počеtku bеlе bojе, a prеd samo piljеnjе dobijaju narandžastu boju. Larvе imaju pеt razvojnih stupnjеva. Larve prvog razvojnog stupnja nе prave štеtе, nе hrane sе i ostaju na mеstu piljenja. Larve drugog larvenog stupnja sе takođе nе krеću ali počinju da sе hrane biljnim tkivom. Treći, četvrti i peti stupnjevi larvi se pokreću dalje od mesta piljenja i tako se napad širi.

Ova stenica je polifagna štetočina, a štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke sisanjem biljnih sokova.

U proteklom periodu, najveće štete su registrovane u usevima paprike i paradajza. Na mestima ishrane odraslih jedinki i larvi pokožica ploda gubi boju, a dolazi i do promene ukusa ploda koji postaje gorak. Pojava  ove štetočine je najintenzivnija u vreme sazrevanja i berbe plodova, pa su hemijske mere kontrole izuzetno otežane, zbog nemogućnosti da se uvek ispoštuje karenca insekticida.

Prilikom suzbijanja najveću efikasnost pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida. Na manjim proizvodnim površinama u cilju smanjenja brojnosti, a samim tim i šteta, moguće je ručno sakupljanje odraslih jedinki i larvi.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar