Program rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, usvojilo je Program rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini.

Ministarstvo poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2021. godini.

Projekti se prijavljuju isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) a može da se konkuriše za dodelu subvencija za jednu namenu.

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata mogu da se koriste za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima, ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Za zapošljavanje kod privrednog subjekta koje se bavi tradicionalnim zanatom može se dobiti subvencija od 350.000 dinara, a za promociju predviđen je iznos 250.000 dinara.

Ukupan iznos sredstava koje dodeljuje Ministarstvo po ovom Konkursu je 8.000.000,00 dinara.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.mtt.gov.rs

Rok za dostavu prijava je 21. april 2021. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom možete se obratiti na mejl adrese: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs  i slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs  ili na telefon: 011/26-44-944, radnim danom od 10 do 14 sati.

Ostavite komentar