U Somboru oglašeno 3500 ha u trećem krugu nadmetanja za zakup državnog zemljišta

U gradu Somboru, 06. aprila 2021. godine, raspisan je oglas za treći krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 3.514,5045 ha. Period zakupa za sve jedinice javnih nadmetanja je 15 godina.

S obzirom da se treći krug nadmetanja odvija po uslovima drugog kruga, jedini uslov koji je potrebno da ispune lica zainteresovana za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktvinom statusu tri godine.

Prijava na javno nadmetanje se obavlja putem veb aplikacije Digitalno javno nadmetanje. Rok za prijavu je 15.04.2021. do 12 sati, a rang lista najpovoljnijih ponuđača biće objavljena 23.04.2021. godine.

Ostavite komentar