Radovi u jagodnjaku početkom vegetacije

Početkom vegetacije proizvođače jagoda u svojim zasadima čeka važan posao koji se odnosi na čišćenje i rezidbu bokora. Ovaj posao se u našem kraju obično obavlja početkom marta meseca, odnosno kada prođe opasnost od pojave jakih mrazeva.

Prolećno čišćenje bokora je veoma bitna mera kojom se odstranjuje staro, oštećeno i sasušeno lišće, a ostavlja se samo najmlađe i fiziološki najaktivnije lišće. Najbolji rezultati se postižu potpunim odstranjivanjem starijih listova i lisnih drški koje kad se sasuše mogu biti skrovište za insekte i patogene organizmime. Kod jagoda posađenih u prethodnoj vegetaciji, ovo je i jedini pomotehnički tretman koji se sprovodi u rano proleće. Kasnije se pristupa redovnom uklanjanju stolona koje se izvodi 3-4 puta do berbe.

Kod dvogodišnjih jagoda, pored uklanjanja starog lišća, obavezna mera je i rezidba bokora kojom se odstranjuju suvišne bokornice. Kao rezultat ove mere dobiće se bokor rasterećen prekomernog broja cvasti čime će se povećati mogućnost dobijanja krupnih i kvalitetnih plodova.

Rezidba bokora se izvodi oštrim nožem nakon čega se ostavljene bokornice učvršćuju kao pri sadnji, a poželjno je bokoru dodati malo sitne zemlje ili supstrata radi što boljeg ukorenjavanja preostalih bokornica. Pri odabiru prednost treba dati dobro ukorenjenim bokornicama sa odgovarajućom pozicijom u bokoru. U zavisnosti od sorte, ostavljaju se 2-4 dobro razvijene bokornice. Odstranjene bokornice, ukoliko imaju dobro razvijen korenov sistem, mogu se iskoristiti za popunu praznih mesta.

Izvor: Domaćinska kuća

Foto: Svetlana Kovačević

Ostavite komentar