Svetski dan energetske efikasnosti

Svetski dan energetske efikasnosti se obeležava na današnji dan od 1998. godine, kada je u Austriji održan prvi međunarodni skup sa fokusom na ovu temu.

Svrha sastanka je bila podizanje svesti o neophodnosti smanjenja potrošnje energije kroz razumno i održivo korišćenje energetskih resursa, što je jednako aktuelna tema i danas.

Među merama, sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, posebnu kategoriju čine energetski efikasna rešenja koja se mogu primeniti u stambenom prostoru: tehnologije koje pomažu da uštedimo električnu i toplotnu energiju, a čijim uvođenjem ne samo da štedimo na računima, već pomažemo smanjenju zagađenja životne sredine.

Kako mi kao pojedinci možemo da doprinesemo ovom globalnom cilju?

-Zamenite obične sijalice LED rasvetom

-Ne otvarajte rernu u toku pečenja bez potrebe

-Isključite uređaje iz struje ako ih ne koristite

-Koristite program za pranje veša u hladnoj vodi, kada god je to moguće

-Odmaknite rashladne uređaje desetak centimetara od zidova

-Odmrzavajte frižider i zamrzivač kada led dostigne nešto više od pola centimetra debljine

Neefikasno korišćenje energije mahom je rezultat lošeg projektovanja, neadekvatne radne karakteristike procesa, lošeg održavanja, praznog hoda ili rada opreme kada to nije potrebno (uključena svetla, vođenje procesa na nepotrebno visokom temperaturama i slično).

Dodatne koristi uvođenja mera za energetsku efikasnost obuhvataju:

-manja energetska zavisnost,

-smanjenje zagađenosti,

-direktno uticanje na poboljšanje životnih uslova.

Iz budžetskog fonda Srbije izdvojeno je 500,24 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti za 2021. godinu.

Plan nadležnih je da kroz finansiranje i sufinansiranje projekata, dostignu postavljene ciljeve kada je u pitanju energetska efikasnost.

Izdvojena sredstva mogu se koristiti za renoviranje starih objekata, zamenu prozora, postavljanje termičke izolacije, zamenu kotlova za grejanje i drugo.

Kako objašnjavaju u Vladi Srbije, unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije glavni su prioriteti kada je reč o dostizanju ciljeva koji su utvrđeni strategijom razvoja energetike do 2025. godine.

 

Izvor: Energetski portal

Ostavite komentar