Retko povoljni uslovi za letnje-jesenju setvu

 

Posle dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura kiša koja je pala ne može pomoći prolećnim usevima. Ona će povećati rezerve zemljišne vlage pred predstojeću jesenju setvu ozimih strnih žita. Međutim, stvoreni su vrlo povoljni uslovi za jesenju setvu krmnog bilja i uljane repice. Optimalni rok setve pomenutih vrsta je od polovine avgusta do poslednje dekade septembra.

Suša u letnjim mesecima nije dozvolila adekvatnu pripremu zemljišta. Ove padavine stvoriće povoljne okolnosti za osnovnu obradu, predsetvenu pripremu zemljišta, setvu i najbitnije, nicanje.

 

 

 

ČITAJTE I: Proizvođači pšenice u Republici Srpskoj mogu da računaju na pomoć od 500 KM po hektaru

 

 

 

Svi proizvođači koji se opredele za setvu uljane repice trebalo bi da uzoru čim se steknu uslovi za to (neposredno posle padavina).

Nakon oranja isti dan bi trebalo obaviti tanjiranje ili drljanje, pa čak i setvospremiranje, ako uslovi dozvoljavaju. Ovim se postojeća vlaga u zemljištu bolje čuva, a u površinskom sloju od oko 6 cm stvoriće se sitnomrvičasta struktura.

S obzirom na sušu, đubrenje zemljišta je potrebno obaviti pred oranje, podrivanje ili pred tanjiranje, a sve u cilju očuvanja vlage.

Repica se seje pliće od strnih žita, jer je seme u odnosu na pšenicu sitnije osam do deset puta i zahteva kvalitetniju predsetvenu pripremu. Sloj zemljišta mora biti optimalno usitnjen i sabijen zbog boljeg kontakta sa semenom. Treba biti ujednačene dubine setve. Neophodno je izbegavati polaganje semena u sveže poorano i pripremljeno zemljište. Setva u takvo zemljište je otežana i nekvalitetna, pa su nicanje i raspored biljaka u redu neujednačeni.

Za postizanje optimalnog razvoja i otpornosti na zimu potrebno je da repica nikne šest nedelja pre pojave mrazeva od -5 ° Celzijusa. Optimalna faza za prezimljavanje je kada biljke imaju 7–10 snažnih listova rozete, prečnik vrata korena iznad 8 mm, visinu pravog stabla do 1 cm, odnosno da je nadzemni deo biljke visine oko 25 cm, što podrazumeva da je glavni koren dubine 10–15 cm.

Kod zasnivanja lucerišta treba imati na umu da se radi o višegodišnjoj biljnoj vrsti. Kako se uradi đubrenje i obrada od toga će zavisiti koliko godina će se koristiti na toj parceli.

Pri zasnivanju lucerišta važno je obratiti pažnju na plodored, izbor zemljišta i njegovu pripremu, kao i na đubrenje i samu setvu.

Uspešnost letnjeg roka setve uslovljena je obezbeđenošću zemljišnom vlagom za klijanje i nicanje. Ako se lucerka seje u neslegnuto zemljište, seme „procuri” u dublje slojeve, iz kojih ne može da nikne.

Kiše koje su pale, kao i najava lepog i toplog vremena tokom septembra, dozvoljavaju produženje roka setve lucerke, te je na planiranim površinama na kojima ona još nije posejana treba obaviti do 25. septembra.

Mlada lucerka sejana u letnje-jesenjem roku nalazi se u dobroj kondiciji ako su vremenski uslovi pogodovali uspešnom zasnivanju, čak i onih useva sejanih kasnije od optimalnog roka (krajem septembra, pa čak i početkom oktobra).

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

Ova krmna kultura, ako pre zime razvije pet trolista i korenov sistem do dubine jedan metar preživljava i najjače zime.

Bez obzira na vremenske uslove, ekonomsku i političku situaciju, pred nama je početak nove vegetacione godine ozimih useva.

 

Piše: dipl.inž. Ivana Vasilijić, PSS Zrenjanin

Ostavite komentar