RFV: Konkursne linije za investicije u poljoprivredi i za nabavku poljoprivredne mehanizacije

 

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine u svom portfoliju uključuje kreditne proizvode za sve  privredne i poljoprivrivredne subjekte sa teritorije AP Vojvodine.

To su najpovoljniji krediti koje  apostrofirani korisnici, a to su mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno registrivana komercijalna poljoprivredna gazdinstva,  mogu naći na našem finansijskom tržištu.

 

ČITAJTE I: Dugoročni kredit za investicije u okviru IPARD programa

 

 

Ova tvrdnja je u skladu sa misijom Fonda, a to  je finansiranje društveno opravdanih razvojnih projekata na teritoriji Vojvodine po uslovima povoljnijim od tržišnih, a poljoprivreda je svakako jedan od razvojnih prioriteta.

Foto: Agroportal.rs

Ova grana ima sve veći udeo u društvenom proizvodu i u  izvozu Srbije i opredeljena je za osvajanje novih savremenih tehnologija prilagođenih klimatskim promenama i za viši stepen pererade svojih osnovnih proizvoda, a takve trendove RFV kontinuirano podržava.

Na tim osnovama je Razvojni fond AP Vojvodine kroz dugi niz godina na tržištu finansijskih usluga izgradio poziciju i brend koji je prepoznatljiv širom Vojvodine.

Iz tog razloga kažemo da je Razvojni fond finansijska institucija kojoj poljoprivrednici veruju i  kao takav postaje jedan od glavnih stubova finansijske podrške održivom razvoju privrede i poljoprivrede Vojvodine.

Foto: Pixabay

Od široke palete kreditnih proizvoda ovog puta predstavljamo dve konkursne linije za koje vlada najveće interesovanje poljoprivrednika. Ovde govorimo o konkursnoj liniji za investicije u poljoprivredi i konkursnoj liniji za kupovinu poljoprivredne mehanizacije.

Konkursna linija za investicije u poljoprivredi

Govoreći o konkursnoj liniji za investicije u poljoprivredi, osnovni cilj razvoja ove konkursne linije  je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Foto: Agroportal.rs

Sredstva po ovoj konkursnoj liniji se dodeljuju za nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju nabavku osnovnog stada, nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo, nabavku sadnica i ostalih višegodišnjih zasada, nabavku protivgradnih mreža, nabavku plastenika, staklenika, izgradnju bunara i nabavku opreme i sistema za navodnjavanje, kao i za kupovinu, izgradnju i adaptaciju skladišnih kapaciteta kupovinu, izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju.

Foto: Pixabay

Kreditna linija je do 7 godina, do 24 meseci period mirovanja, a učešće je 20% osim ako je investicija u oblasti organske proizvodnje, gde je učešće 10%.

Konkursna linija za nabavsku poljoprivredne mehanizacije

Osnovni cilj razvoja konkursne linije za nabavku poljoprivredne mehanizacije je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, što podrazumeva finansiranje nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Foto: Pixabay

Sopstveno učešće je najmanje 20 % predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, odnosno bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina. Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini sopstveno, učešće je najmanje 30 %. Rok vraćanja kredita je do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period od 6 meseci. Sredstva se mogu koristiti i za kupovinu nove i za kupovinu polovne mehanizacije.

Foto: Agroportal.rs

Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulom je vezana za šestomesečni Euribor na koji se dodaje fiksni deo od 2%, odnosno ukoliko je dinarski kredit kamatna stopa je vezana za referentnu kamatnu stopu NBS na koji se dodaje fiksni iznos od 0,8%. Ukoliko je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke, kamatna stopa se smanjuje za 1%. Kamatne stope su važeće za sve konkursne linije za poljoprivredna gazdinstva. Iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva. Obrada kredinog zahteva je bez naknade.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Sve dodatne informacije o ovim i ostalim konkursnim linijama Razvojnog fonda, se mogu videti na sajtu www.rfv.rs, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.