Važna informacija za proizvođače šećerne repe – šire se simptomi cerkospore!

 

Povoljni vremenski uslovi za intenzivan razvoj cerkospore su temperature 20-30 °C, visoka relativna vlažnost vazduha i česte padavine.

U protekle dve nedelje, proizvodnju su okarakterisali upravo pomenuti uslovi i kao posledica, na poljima pod šećernom repom, došlo je do širenja simptoma pegavosti.

 

ČITAJTE I: PIS: Važan period u zaštiti krompira od krompirovog moljca

 

 

Trenutno se na parcelama registruje različit nivo simptoma u zavisnosti od broja i vremena primene dosadašnjih fungicidnih tretmana, osetljivosti sorte, učestalosti gajenja šećerne repe na istoj parceli ili regionu i drugih faktora.

Uopšteno govoreći, pege su prisutne na do 30% biljaka!

Ako se uzme u obzir da smo se gotovo do juče nalazili u zoni čestih padavina (Tabela 1) koje su omogućile realizaciju više ciklusa infekcije pomenutim patogenom, sa svakim narednim danom može se očekivati pojava novih pega i značajno širenje simptoma u polju.

Kako bi se zaštitila lisna masa i sprečio dalji razvoj pomenutog patogena, proizvođačima šećerne repe preporučuje se primena kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

PREVENTIVNI FUNGICIDI

Preparat Aktivna materija Doza
Blauvit, Galoksid ili bakar-hidrokisd 2 kg/ha
Fungohem SC ili bakar-hidrokisd 4 l/ha
Copernico HI BIO 25% VG ili bakar-hidrokisd 3-4 kg/ha
Everest bakar-hidrokisd 5 l/ha
Nordok bakar oksid             0,75-1,25 kg/ha

 

SISTEMIČNI FUNGICIDI

Preparat Aktivna materija Doza
Postulat ili protiokonazol 0,6-0,8 l/ha
Olimp ili Pilon protiokonazol 0,6 l/ha
Revivit mefentriflukonazol 1,5 l/ha
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC difenokonazol 0,4-0,6 l/ha
Orisu 25 EV, Tebukon 250 EV tebukonazol 1 l/ha

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Tabela 1. Količina padavina u periodu 18.6.-3.7.2024.  izmerena na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe, pšenice i ječma

Region Lokalitet Količina padavina (mm) Usev
Novi Sad Gložan 76,6 pšenica
Sombor Gakovo 54 ječam
Senta Bogaraš 49,6 šećerna repa
Pančevo Stari Tamiš 34,4 šećerna repa
Zrenjanin Zlatica 30,8 pšenica
Zrenjanin Srpska Crnja 28,4 pšenica
Kikinda Novi Kneževac 23,4 pšenica
Sombor Kljajićevo 15,4 pšenica
Ruma Fišer 15,4 pšenica
Novi Sad Temerin 14,2 pšenica
Subotica Žednik 13,4 pšenica
Vrbas Bečej 12,8 šećerna repa
Vrbas Srbobran 9,4 pšenica
Vršac Zagajica 9 pšenica
Subotica Ljutovo 8 pšenica
Ruma Inđija 6 šećerna repa

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja