Sevojno: Pojava smeđeg listojeda na trešnji

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, punkt Sevojno, registrovano je prisustvo smeđeg listojeda –Phyllobius oblongus, kao i oštećenja od ishrane na listovima.

Smeđi listojed je polifagna vrsta, osim trešnje napada i šljivu, jabuku, krušku, listopadno šumsko drveće.

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago u zemljištu, a sa početkom listanja voćaka izlazi iz zemlje i naseljava pupoljke. Štete pričinjava imago na početku vegetacije, izgrizajući listove po ivici. Period dopunske ishrane traje do dve nedelje. Ženka nakon dopunske ishrane  polaže jaja u zemljište, u gomilicama. Larve se hrane žilicama drveća i trava, ne nanoseći velike štete. Nakon završenog razvoja prave komorice u zemlji, gde se preobražavaju u lutku i imaga.

Suzbijanje se vrši retko, ukoliko dođe do prenamnoženja, jer samo velika brojnost može uticati na rodni potencijal voćaka.

Ostavite komentar