Smederevo: Krvava vaš u zasadima jabuke, kruške i dunje

Prilikom obilaska zasada jabuka na teritoriji Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe Smederevo uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši – Eriosoma lanigerum, na pojedinim sortama jabuke.

Sem jabuka može se naći i kod kruške i dunje. Pregledom voćnjaka lako se može uočiti u zoni korenovog vrata, pukotinama gde i prezimljava. Ženke su crvenkaste boje bez krila, na zadnjem delu prekrivene gustom voštano-vunastom prevlakom. U proleće, sa kretanjem vegetacije, počinje migracija ka gornjim delovima biljke i to posebno na one grane koje su oštećene od oštre rezidbe. Krilate forme se javljaju u letnjim mesecima i prelaze na nova stabla.

Krvava vaš je prisutna u različitom intenzitetu, u zavisnosti od sortimenta, kondincije i starosti zasada, vrste podloge. Za preventivno delovanje i sprečavanje krvave vaši da se prenamnožava, prilikom podizanja zasada treba obratiti pažnju na izbor sorti i podloga jabuke – koristiti manje bujne sorte, izbegavati vlažnije terene i izbegavati oštru rezidbu.

Posle opadanja lišća preporučuje se u sklopu redovne jesenje zaštite tretiranje mineralnim uljima. Tada su kolonije najbrojnije i skoncentrisane su pri zemlji, u osnovi korena.

U zasadima gde se registruje prisustvo krvave vaši, u toku vegetacije, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije spirotetramat – Movento 100 SC u koncentraciji 0,15%, a pravi momenat tretiranja je pojava pokretnih formi, odnosno početak migracije sa drveta na zelene delove biljke.

Ostavite komentar