Sombor: Zaštita od kupusne muve, minirajuće muve luka, lisnih vaši na leskama

Na području delovanja RC Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na punktovima Toplana i Kupusina, registruju se ulovi imaga kupusne muve – Delia radicum.

Kupusna muva je štetočina koja napada sve  kupusnjače, ali je najštetnija za rani kupus, karfiol i kelj. Glavne štete nanose larve koje žive u korenovom vratu i korenu. Mlade biljke zaostaju u porastu, venu i propadaju. Oštećene biljke se lako čupaju iz zemlje. U slučajevima kada su biljke napadnute pre obrazovanja glavica biljke se razvijaju nepravilno, kupus se ne glaviči, crveni kupus ne formira glavice, a karfiol obrazuje deformisane cvetne glavice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da odmah po rasađivanju kupusa, u cilju sprečavanja polaganja jaja kupusne muve, sprovedu tretman nekim od registrovanih insekticida bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba) u količini 0,3l/ha.

Pored primene insekticida, kao jedna od mera u cilju sprečavanja polaganja jaja kupusne muve je i prekrivanje parcele pod kupusom agrilom.

Minirajuća muva luka

Na području delovanja ovog regionalnog centra, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi razvijena 3-4 lista (BBCH 13-14).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka – Napomyza gymnostoma, u vidu sitnih pega raspoređenih u nizu.

Minirajuća muva luka  ima dve generacije godišnje i prezimljava u stadijumu lutke. Pre polaganja jaja  imago se hrani na listovima na kojima pravi karakteristične simptome  oštećenja (bele tačkaste pege). Ženka polaže jaja u osnovi spoljašnih listova, ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane parenhimom lista. Prilikom ishrane larve se spuštaju  iz osnove lista u stablo i lukovice praveći prazne hodnike tj. mine. U jednoj biljci može se naći i do 20 larvi. Larva tokom ishrane ne prodire u središnji deo lukovice već ostaje na spoljašnjim ljuspama listova. Na mestima oštećenja dolazi do naseljavanja patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo simptoma oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka, primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

-Grom  (a.m. lambda-cihalotrin) 0,4 – 0,6 l/ha.

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo tripsa – Thrips tabaci ispod praga štetnosti. Sa porastom temperatura očekuje se povećanje aktivnosti ove štetočine. Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko se registruje od 1 do 2 larve tripsa po listu luka sprovođenje hemijskih mera zaštite. U cilju suzbijanja tripsa i minirajuće muve luka preporučuje se primena insekticida:

-Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Leksu zaštiti od bakterioza, lisnih vaši, grinja

Leska se nalazi u fenofazi razvoja listova (razvijeno 3-4 lista).

Padavine koje su u najavi, usloviće stvaranje uslova za infekciju leske od prouzrokovača bakterioza Xanthomonas arboricola pv.corylina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje , da pre njavljenih padavina, urade tretman  fungicidom na bazi aktivne materije bakar-oksid -Nordox 75 WG u koncentraciji 0,3%.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo lisnih vaši Aphididae , sa naličja listova, na 10-50 % biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju  zasade u cilju utvrđivanja  prisustva vaši. Ukoliko se s registruje njihovo prisustvo primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin-Karate zeon u količini 0,2 l/ha.

Takođe, u pojedinim zasadima, pregledom zaraženih pupoljaka eriofidnom grinjom  Phytoptus avellanae nije registrovano prisustvo larvi što znači da su grinje počele migraciju na zdrave pupoljke.

U narednom periodu, zbog povoljnih temperatura, očekuje se intenzivna migracija grinja i naseljavanje zdravih pupoljaka leske pa se , posle najavljenih padavina, preporučuje primena akaricida na bazi aktivne materije abamektin -Abastate; Vertimec 018 EC; Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.

Ostavite komentar