Plodored je važna mera u kontroli štetnih organizama

 

U toku je priprema zemljišta za setvu jarih useva. U proizvodnji svih biljnih vrsta važno je poštovati smenu useva, kao osnovnog pravila dobre poljoprivredne prakse. Učestala setva i nepoštovanje plodoreda, dovode do podizanja infektivnog materijala štetnih organizama u zemljištu, što otežava  kontrolu nad njima. Ovaj negativni efekat nepoštovanja plodoreda je naročito izražen u proizvodnji šećerne repe i suncokreta.

U proizvodnji ovih industrijskih biljaka, u našim uslovima se svake godine javljaju patogeni i štetočine koji mogu ograničiti i prinos i kvalitet proizvoda, a koji se dugi niz godina održavaju u zemljištu.

 

ČITAJTE I: Srednji Banat: Buja pšenica, a bujaju i korovi

 

 

U proizvodnji šećerne repe to su gljive prouzrokovači truleži korena i prouzrokovač pegavosti lišća repe, zatim virus nekrotičnog žutila nerava repe koji prouzrokuje rizomaniju, a od štetočina siva repina pipa, repina nematoda i drugi.

U proizvodnji suncokreta to su prouzrokovač plamenjače suncokreta, prouzrokovač bele truleži i mnoge druge gljive prouzrokovači bolesti.

Uspešna zaštita od štetnih organizama nije moguća samo primenom pesticida. Primena hemijskih mera kontrole treba da je samo krajnja ili korektivna mera, a pre toga bi trebalo sprovesti sve preventivne mere koje nam stoje na raspolaganju. Od tih preventivnih mera, ključna je pravilna plodosmena useva tj. pravilan plodored.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 
 

S obzirom da je setva šećerne repe na pragu, a potom i suncokreta, sada je veoma  važno napraviti dobar odabir parcela  i izvršiti setvu u nezaražena zemljišta. Za setvu ovih kultura se preporučuje petopoljni plodored. Ovom merom se utiče kako na smanjenje infektivnog potencijala štetnih organizama u ovoj godini tako i na očuvanje zemljišnog resursa za naredni period.

Izvor: PIS Srbije

Ostavite komentar